Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

11 tot 20 van 428.
16 jan 2014 Nieuws

VEH: Huisbezitters spreken zich massaal uit tegen verhoging

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel. Meer belasting betalen op het moment dat je huis sterk in waarde is gedaald, gaat er bij 70% niet in. Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen.
13 nov 2013 Nieuws

KEW valt bij rentewijziging mogelijk buiten de bandbreedte

Helpdeskvraag
In 2011 heb ik een KEW (spaarhypotheek) gesloten met een doelkapitaal van €180.000 en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast nog €70.000 aflossingsvrije hypotheek. Bij aanvang is er een hoog/laag storting gedaan met een bandbreedte van 1:10. Over 8 jaar zal de rente herzien worden. Het idee was oorspronkelijk bij een gestegen hypotheekrente de KEW te verhogen door middel van omzetting van het aflossingsvrije deel, zodat binnen de bandbreedte gebleven wordt. Nu is het verhogen van een KEW niet meer mogelijk, maar verlaging van het doelkapitaal bij een gestegen rente is ook geen optie vanwege de bandbreedte. Mogelijke oplossing?
8 nov 2013 Nieuws

BTW heffing eigenaren zonnepanelen

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen als download beschikbaar. 14 vragen worden beantwoord, zoals: "De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?" Als u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de btw.
11 nov 2013 Nieuws

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren die elektriciteit leveren aan hun energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunnen worden aangemerkt al ondernemer voor de btw. Er is een btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn/haar energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels. Kamervragen Inmiddels zijn er antwoorden op Kamervragen over het eerder uitgesproken arrest dat eigenaren van zonnepanelen mogelijk als ondernemer worden aangemerkt (zie bijlage).
6 sep 2013 Nieuws

Inwoners Tilburg bepalen zelf WOZ-waarde

In 2013 hebben ruim 1.600 mensen in Tilburg-Noord en -West via internet zelf de WOZ-waarde van hun huis gecontroleerd en wijzigingen aangebracht. Dit is onderdeel van het project 'Mijn WOZ - de burger telt mee'. Het doel is woningeigenaren meer inzicht te geven hoe de WOZ-waarde wordt bepaald, invloed te geven op de WOZ-waarde en het aantal bezwaarschriften te verminderen. De eerste resultaten zijn zeer positief.
22 apr 2014 Nieuws

Ondernemingswoning wordt eigen woning.

Besluit vervallen - zie 'Intrekking diverse besluiten' artikel
Bij de overgang van een woning van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen komt de vraag op of de schuld die destijds is aangegaan in verband met de woning kan worden aangemerkt als eigenwoningschuld. Bij een overgang vóór 1 januari 2013 was dit het geval voor zover die schuld niet is afgelost en voor zover deze ziet op het deel van de woning dat na de overgang is aan te merken als eigen woning.
30 jul 2013 Nieuws

Rechtspraak: Gemeente maakt de WOZ-waarde van een bedrijfspand met woongedeelte niet aannemelijk.

Eigenaar X. en exploitant Y. van een bedrijfspand met een woongedeelte gaan in beroep tegen de aan hen afgegeven WOZ-beschikking. De waarde naar waardepeildatum 01-01-2009 is voor het kalenderjaar jaar 2010 vastgesteld op € 720.000.
25 jul 2013 Nieuws

Nog geen btw-nummers voor particulieren met zonnepanelen.

Particulieren krijgen nog geen btw-nummer voor het produceren van elektriciteit met zonnepanelen. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn particulieren die met zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen betaling terugleveren aan het net, ondernemers voor de btw.
27 aug 2013 Kennis

Besluit overdrachtsbelasting gepubliceerd

In het besluit staan diverse voorwaarden omschreven wanneer (gedeeltelijke) vrijstelling van overdrachtsbelasting verkregen kan worden. In onderdeel 2.4 is een nieuwe goedkeuring opgenomen voor de toepassing van de vrijstelling bij verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners (artikel 15, eerste lid, onderdeel g, van de WBR).
Getoond 11 tot 20 van 428. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.