Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Belastingen en de eigen woning

11 tot 20 van 431.
2 jul 2014 Nieuws

Aantal WOZ bezwaarschriften 'no-cure-no-pay-bureaus' gedaald

Het aantal bezwaarschriften van no-cure-no-pay-bureaus is fors gedaald. Volgens de opgave van gemeenten in 2013 was het aantal ongeveer 33.000 en is nu ongeveer 20.000. Dit meldt de Waarderingskamer in een 'Voortgangsrapportage Wet WOZ'. Naar verwachting zal de WOZ waarde volgend jaar nog dalen.
12 jun 2014 Nieuws

Belastingdienst beëindigt overtreding gebruik huurdersgegevens

De Belastingdienst gebruikt niet langer van teveel huurders gegevens bij de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2014. Hiermee heeft de Belastingdienst de eerder geconstateerde overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beëindigd.
26 mei 2014 Helpdesk

Renteaftrek restschuld op perceel afgebrande woning

Helpdeskvraag
Onze relatie heeft een woning op een recreatieterrein (wel Box 1 ivm permanente bewoning) welke is afgebrand. De uitkering van de verzekeringspenningen is niet voldoende om de gehele hypotheek van af te lossen. De woning zal niet worden herbouwd. De bank is akkoord om de restschuld (Hypotheek minus uitkering brandverzekering) lineair voort te zetten tot de grond is verkocht. Nou is de vraag: Blijft de rente over de voorgezette restschuld in Box I aftrekbaar en zo ja hoe lang?
19 mrt 2014 Nieuws

Explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren

Minister Plasterk is niet voornemens in te grijpen blijkt uit de antwoorden op eerder gestelde kamervragen van het lid Van Klaveren (PVV) over de explosieve stijging van de OZB voor huiseigenaren.
21 jan 2014 Nieuws

Bezwaar WOZ beschikking wegens geluidsoverlast loont

In een tweetal uitspraken van de Rechtbank is de huiseigenaar in het gelijk gesteld wegens geluidsoverlast. De WOZ-waarde van de woning wordt verlaagd omdat verweerder bij het vaststellen van de waarde onvoldoende rekening heeft gehouden met overlast welke wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de randweg, de bushalte en de smiley bij de woning.
16 jan 2014 Nieuws

VEH: Huisbezitters spreken zich massaal uit tegen verhoging

Bijna driekwart van de huiseigenaren (73%) vindt de recente verhoging van het eigenwoningforfait niet acceptabel. Meer belasting betalen op het moment dat je huis sterk in waarde is gedaald, gaat er bij 70% niet in. Het forfait dat je bij je inkomen moet optellen en waarover je inkomstenbelasting betaalt, zou moeten dalen of in het ergste geval gelijk moeten blijven, maar niet stijgen.
13 nov 2013 Nieuws

KEW valt bij rentewijziging mogelijk buiten de bandbreedte

Helpdeskvraag
In 2011 heb ik een KEW (spaarhypotheek) gesloten met een doelkapitaal van €180.000 en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast nog €70.000 aflossingsvrije hypotheek. Bij aanvang is er een hoog/laag storting gedaan met een bandbreedte van 1:10. Over 8 jaar zal de rente herzien worden. Het idee was oorspronkelijk bij een gestegen hypotheekrente de KEW te verhogen door middel van omzetting van het aflossingsvrije deel, zodat binnen de bandbreedte gebleven wordt. Nu is het verhogen van een KEW niet meer mogelijk, maar verlaging van het doelkapitaal bij een gestegen rente is ook geen optie vanwege de bandbreedte. Mogelijke oplossing?
8 nov 2013 Nieuws

BTW heffing eigenaren zonnepanelen

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen als download beschikbaar. 14 vragen worden beantwoord, zoals: "De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?" Als u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de btw.
11 nov 2013 Nieuws

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren die elektriciteit leveren aan hun energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunnen worden aangemerkt al ondernemer voor de btw. Er is een btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn/haar energieleverancier. Voor het recht op aftrek van de btw gelden de normale btw-regels. Kamervragen Inmiddels zijn er antwoorden op Kamervragen over het eerder uitgesproken arrest dat eigenaren van zonnepanelen mogelijk als ondernemer worden aangemerkt (zie bijlage).
Getoond 11 tot 20 van 431. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.