Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Gezondheid en zorg

1281 tot 1290 van 1298.
27 okt 2004 Nieuws

Personeel Interpolis verzekerd bij zilveren kruis

Zilveren Kruis Achmea verzekert volgens VVP vanaf 1 januari ruim 3.600 Interpolis-medewerkers tegen ziektekosten. Dit is een van de gevolgen van de samenwerking op het gebied van ziektekostenverzekeringen die Rabobank en Achmea in februari aangingen.
27 okt 2004 Nieuws

De Amersfoortse voert bonus-malusregeling in voor verzuimpolis

De Amersfoortse Verzekeringen introduceert volgens het VB een bonus-malusregeling op verzuimverzekeringen. Per 1 januari 2006 kunnen verzekerden een bonus of een malus krijgen op basis van de schade die veroorzaakt is.
27 okt 2004 Nieuws

Oudere werknemers hebben meer kans op beroepsziekten

Bij oudere werknemers komen beroepsziekten aanzienlijk vaker voor dan bij jongere werknemers. Zonder tijdige invoering van preventieve maatregelen die op ouderen zijn toegesneden, zullen de vergrijzing en de wens ouderen langer te laten doorwerken meer beroepsziekten opleveren.
26 okt 2004 Nieuws

Manifest: ’Marktwerking in zorg is slecht’

Marktwerking in de gezondheidszorg is niet heilzaam voor de patiënt en leidt juist tot hogere kosten. Het kabinet moet daarom de plannen voor meer concurrentie in die sector terugdraaien. Dat is de strekking van een manifest, dat is ondertekend door bijna veertig hoogleraren, zieken- en verpleeghuisdirecteuren, artsen en specialisten.
25 okt 2004 Nieuws

Kamer wil onderzoek premiestijging

Een ruime Kamermeerderheid wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de kostenstijgingen die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor 2005 voorspelt. VVD, CDA en PvdA willen dat de kartelwaakhond NMa of de Zorgautoriteit dit onderzoekt.
21 okt 2004 Nieuws

AD: Tandartsverzekering loont niet

Een tandartsverzekering loont niet of nauwelijks. De verzekerde is bij een bezoek aan de tandarts in de meeste gevallen meer kwijt aan premie dan wat de zorgverzekeraar vergoedt. Bovendien keert die doorgaans slechts een deel van de kosten uit, zodat de verzekerde toch nog moet bijbetalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad naar de tandartsverzekeringen, de hoogte van de premies en de hoogte van de vergoedingen.
21 okt 2004 Nieuws

Verbond: marktwerking leidt tot kostenbesparingen in zorg

Werkgevers moeten in het nieuwe zorgverzekeringsstelsel meer ruimte krijgen om collectieve contracten af te sluiten met verzekeraars, omdat daarmee aanzienlijk in kosten kan worden bespaard. Dat is volgens het Verbond van Verzekeraars de belangrijkste boodschap tijdens de discussiebijeenkomst ‘Rendement van de zorg’, die onlangs werd gehouden.
21 okt 2004 Nieuws

Hoogervorst verwijt verzekeraars prijsopdrijving

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid stelt dat zorgverzekeraars kosten hoger voorstellen dan ze werkelijk zijn en zo de voorgenomen stijging van de verzekeringspremies goedpraten. Hij reageert daarmee op de suggestie van Zorgverzekeraars Nederland dat de premies voor particuliere ziektekostenverzekeringen volgend jaar mogelijk met 8 tot 13% moeten stijgen.
18 okt 2004 Nieuws

Consumentenbond start onderzoek naar gezondheidsvragen bij verzekering

De Consumentenbond en het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W) zijn een onderzoek gestart naar de ervaring van consumenten met het invullen van de gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een verzekering.
15 okt 2004 Nieuws

Particuliere ziektekostenverzekeringen fors duurder door marktwerking in zorg

Een nieuw financieringssysteem voor ziekenhuizen leidt tot forse stijging van de premies van particuliere ziektekostenverzekeringen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schat de totale kostenstijging voor particuliere zorgverzekeraars in 2005 in op zo’n 13%. Als zij ook nog worden verplicht een financiële buffer aan te houden, kan de kostenstijging zelfs op 23% uitkomen.
Getoond 1281 tot 1290 van 1298. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.