Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1721 tot 1730 van 1739.
22 okt 2004 Nieuws

Verbond: Prepensioenplannen te rigoureus

Volgens een eerste grove schatting van het Verbond bedragen de nalevingslasten voor verzekeraars van het wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop ongeveer 74 miljoen euro. Het Verbond vindt dan ook, net als andere partijen, dat de voorgestelde ingrepen te rigoureus zijn en niet het gewenste doel zullen bereiken.
21 okt 2004 Nieuws

Weerstand tegen extra toezicht op pensioenen

Vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW keren zich tegen plannen om extra toezichtsorganen in te stellen bij alle Nederlandse pensioenfondsen. Volgens de organisaties zijn controlerende organen als raden van commissarissen binnen pensioenfondsen alleen maar 'olifanten die door de porseleinkast banjeren', meldt Het Financieele Dagblad.
19 okt 2004 Nieuws

Gewijzigd wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop

Het kabinet heeft het wetsvoorstel VUT, prepensioen en levensloop aangepast. De aanpassing houdt een verruiming in van de overgangsperiode VUT/prepensioen van 57 naar 55 jaar. De overgangsregeling betekent voor werknemers die vóór 1 januari 2005 55 jaar of ouder zijn dat het huidige fiscale regime voor VUT en prepensioen in stand blijft.
18 okt 2004 Nieuws

Rabobank ziet toch brood in levensloopregeling

De Rabobank komt terug op de stelling dat de levensloopregeling een onverkoopbaar product is. De bank wil graag meewerken aan de regeling, mits die aantrekkelijker wordt vormgegeven. Dit schrijft de bank in een brief aan de bij het dossier levensloop betrokken Tweede-Kamerleden en aan de betrokken ministers.
18 okt 2004 Nieuws

Pensioenfondsen zien goede rendement in derde kwartaal

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de rendementen over het derde kwartaal zien verbeteren, vergeleken met het voorgaande kwartaal. De rendementen over het lopende jaar lopen van 4,2 tot 7,8 procent.
16 sep 2004 Nieuws

Extra regels pensioenfondsen leiden tot hogere kosten voor deelnemers

Werknemers en gepensioneerden zullen een groot deel van de extra lasten dragen die worden veroorzaakt door nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen. Naast het verhogen van de premiebijdragen wordt verwacht dat de rechten van de deelnemers verder afbrokkelen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 43 Nederlandse financiële bestuurders van pensioenfondsen en bedrijven dat in opdracht van vermogensbeheerder SEI is verricht.
15 sep 2004 Nieuws

Kamer wil dat pensioenfondsen levensloopregeling uitvoeren

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen de nieuwe levensloopregeling kunnen gaan uitvoeren. Met die regeling kunnen werknemers niet alleen sparen voor allerlei vormen van verlof, maar ook voor vervroegd pensioen, redeneren CDA en PvdA. Het kabinet voelt hier niets voor, zei minister De Geus van Sociale Zaken woensdag in de Tweede Kamer.
7 sep 2004 Helpdesk

De gebruikelijke regeling bij rente tijdens de bouw en de aftrekbaarheid daarvan is algemeen bekend.

De gebruikelijke regeling bij rente tijdens de bouw en de aftrekbaarheid daarvan is algemeen bekend. In resolutie VB97/1567 van 30 juni 1997 is bepaald dat een "vergoeding die in rekneing wordt gebracht voor uitstel van de overeengekomen bouwtermijnen tot de datum van oplevering" wordt gerekend tot de koop/aanneemsom. In normaal Nederlands: Indien de overeengekomen koop/aanneemsom in z'n geheel wordt voldaan bij oplevering wordt de daarin begrepen rentegerekend tot de K/A som, en is de rente niet aftrekbaar en is eveneens hierover BTW verschuldigd. Is dit nog steeds van kracht?
4 mrt 2004 Nieuws

Cursus Toekomstvoorzieningen

Individuele toekomstvoorzieningen staan centraal op een tweedaagse praktijkcursus van Kluwer Opleidingen. Docenten zijn: Gerard Tekelenburg (fiscaal adviseur Amev), N.C. Overduin (fiscaal jurist NN) en Cees Beishuizen (B&B Pensioenconcultants).
Getoond 1721 tot 1730 van 1739. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.