Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Structuur loon- en inkomstenbelasting

1281 tot 1290 van 1306.
31 okt 2005 Nieuws

Regels voor winstdeling en spaarregeling geactualiseerd

Het ministerie van Financiën heeft een aantal regels over werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen geactualiseerd. Oude regels die in de praktijk al niet meer van kracht waren zijn geschrapt, maar er zijn ook een aantal nieuwe regels toegevoegd.
21 sep 2005 Nieuws

Fiscale tegemoetkoming nieuwe zorgverzekering

Het koopkrachtbeeld 2006 wordt in belangrijke mate beïnvloed door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Inkomenscompensatie vindt herkenbaar plaats via de zorgtoeslag, maar deels ook langs fiscale weg.
30 aug 2005 Nieuws

Spaarloon mogelijk tijdelijk (of helemaal niet) gedeblokkeerd

Per 1 september wordt, zoals eerder gemeld op Fintool.nl, het spaartegoed dat van 2001 tot en met 2004 opgebouwd is via de spaarloonregeling gedeblokkeerd. Werknemers kunnen dat tegoed dus zonder fiscale gevolgen opnemen. Staatssecretaris Wijn heeft zijn goedkeuring gegeven aan de deblokkering per 1 september aanstaande, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wetswijziging. Mocht de wetswijziging niet aangenomen worden, dan zal de goedkeuring weer vervallen. Bovendien zijn banken niet verplicht mee te werken aan de vrijval van het spaartegoed.
23 aug 2005 Nieuws

WW-premie voor werknemers omlaag

De WW-premie die werknemers moeten betalen, gaat volgend jaar omlaag. Daarover lijkt een meerderheid in het kabinet het eens. Hoeveel de verlaging precies bedraagt is nog niet bekend, maar in elk geval zal een geplande verhoging van 0,5 procent worden geschrapt.
25 jul 2005 Nieuws

Belastingdienst voert volledige loonaangifte uit

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2006 bij één loket - de Belastingdienst - loonaangifte doen. De Belastingdienst heft belastingen en int de premies werknemersverzekeringen. Dat laatste wordt nu nog gedaan door het UWV.
22 jul 2005 Nieuws

Onbelaste verkoopwinst voor in eigen beheer gebouwde woning

Volgens het hof is de verkoopwinst voor de in eigen beheer gebouwde woning, niet belast als winst uit onderneming en ook niet als andere inkomsten uit arbeid. De staatssecretaris licht toe waarom hij geen cassatie heeft ingesteld.
7 jan 2005 Nieuws

Geen schenkingsrecht, wel loonbelasting over giften 555

De Belastingdienst heeft laten weten dat over schenkingen aan de hulpactie het hele jaar 2005 geen schenkingsrecht zal worden geheven. Wel heft de fiscus loonbelasting over eventuele vrije dagen die een werknemer doneert.
3 jan 2005 Nieuws

Ouderschapsverlof vanaf 2006 fiscaal aantrekkelijker

Het opnemen van ouderschapsverlof levert vanaf 2006 belastingvoordeel op. In dat jaar mogen werknemers die ouderschapsverlof opnemen 50% van het wettelijk minimumloon aftrekken van hun belastbaar inkomen. Het uiteindelijke belastingvoordeel varieert, afhankelijk van het aantal uren dat de werknemer werkt en het belastingtarief dat hij betaalt, van enkele tientjes tot ongeveer 250 euro per maand.
22 dec 2004 Nieuws

Bij gelijkblijvend brutosalaris daalt het nettoloon

De nettolonen gaan volgend omlaag bij een gelijkblijvend brutosalaris. Vooral werknemers met een maandsalaris tussen de 2000 en 2500 euro merken het in hun portemonnee: zij verliezen tussen de ruim 8 en 14 euro (0,56 tot 0,84 procent) per maand.
Getoond 1281 tot 1290 van 1306. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.