Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

1131 tot 1140 van 1158.
3 jan 2005 Nieuws

‘Eigenrisico WAO voor veel bedrijven aantrekkelijk’

De snelle daling van de WAO-instroom kan het voor bedrijven aantrekkelijker maken om het inkomensrisico voor de eerste vijf uitkeringsjaren zelf te nemen. In dat geval zijn ze wel verplicht een inkomensverzekering af te sluiten bij een commerciële verzekeraar.
21 jan 2005 Nieuws

Spaarloon in 2005

Vanaf 1 januari 2005 is de spaarloonregeling alleen van toepassing indien de werknemer op 1 januari al in dienst was. Bij indiensttreding op een later tijdstip in het jaar is deelname uitgesloten voor dat jaar. Ook mag de spaarloonregeling vanaf 1 januari 2005 voor iedere werknemer slechts één keer worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de regeling zoals die tot en met 2004 luidde, namelijk dat de spaarloonregeling per dienstbetrekking kon worden geëffectueerd. Een werkgever mag een werknemer slechts laten deelnemen aan de spaarloonregeling indien de loonheffingskorting wordt toegepast.
29 dec 2004 Nieuws

Besluit belastingheffing over geschenken aan niet-werknemers aangepast

De Staatssecretaris van Financiën had op 19 oktober 2004 een besluit gepubliceerd over de belastingheffing over geschenken die worden gedaan aan ondernemers, zogeheten resultaatgenieters en werknemers van derden.
28 dec 2004 Nieuws

Financieel directeur heeft weinig trek in pensioenprobleem van medewerkers

Slechts drie van dertig door bank-verzekeraar ING ondervraagde financieel directeuren van grote bedrijven vinden volgens Het Financieele Dagblad dat de werkgever verantwoordelijk is voor het pensioen van zijn medewerkers. Vooral nieuwe boekhoudregels, de zogeheten International Financial Reporting Standards (IFRS), maken het uitbesteden van pensioenverplichtingen een reële optie.
28 dec 2004 Nieuws

Gemotiveerde werknemers willen best langer doorwerken

Om werknemers langer te laten doorwerken zoals het kabinet wil, moeten werkgevers hun personeel langer weten te inspireren en te motiveren.
24 dec 2004 Nieuws

Grote bedrijven actief met arbobeleid

Ondernemingen met meer dan tweehonderd werknemers zijn over het algemeen actief op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een aanzienlijk deel doet zelfs meer aan arbobeleid dan wettelijk is voorgeschreven. Dit blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken naar de Kamer heeft gestuurd.
23 dec 2004 Nieuws

MKB-bedrijven willen niet bijdragen aan levensloopregeling

MKB-Nederland is niet van plan bij te dragen aan de levensloopregeling van hun werknemers. Volgens de belangenorganisatie heeft de overheid de verlofspaarregeling zo dichtgetimmerd dat werkgevers deze moeilijk kunnen afstemmen op hun bedrijf of sector.
22 dec 2004 Nieuws

Maximale korting collectieve basisverzekering op 10%

Verzekeraars mogen in 2006 in het nieuwe ziektekostenstelsel maximaal tien procent premiekorting op collectieve ziektekostenverzekeringen. Dat is dinsdagavond op de valreep voor het kerstreces door de Tweede Kamer besloten. Aanvankelijk was een maximum van vijf procent voorgesteld.
21 dec 2004 Nieuws

De Amersfoortse loopt vooruit op afschaffing WAO-gatverzekering

De Amersfoortse heeft volgens VVP in een overeenkomst met werkgeversorganisatie AWVN de premie voor het WAO-gat in collectieve contracten op nul gesteld. De polis voor het WAO-gat blijft nog wel doorlopen in een 'sluimerende vorm'.
20 dec 2004 Nieuws

Werkgevers geadviseerd niet mee te werken aan prépensioen

Werkgevers moeten niet meewerken aan behoud van vroegpensioenregelingen en moeten terughoudend zijn met medewerking aan levensloopregelingen voor medewerkers. Dit schrijft VNO-NCW volgens de Volkskrant in een vertrouwelijke instructie aan CAO-onderhandelaars.
Getoond 1131 tot 1140 van 1158. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.