Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Wft-Deskundigheid

311 tot 320 van 322.
31 aug 2012 Nieuws

Kamer achter provisieverbod

De Tweede Kamer is het unaniem eens met de plannen van minister Jan Kees de Jager voor een provisieverbod bij complexe financiële producten. Uitvaartpolissen moeten van de Kamer ook onder het verbod vallen en zakelijke verzekeringen juist niet.
31 aug 2012 Nieuws

AFM beboet Cormat Finance

De AFM heeft op 28 februari 2012 een bestuurlijke boete van 500 euro opgelegd aan Cormat Finance, destijds handelend onder de naam Huis & Hypotheek Bergen op Zoom. Cormat wordt beboet voor niet-passend advies bij het aangaan van hypothecair krediet en verzekeringen.
31 aug 2012 Nieuws

Kosten hypotheekadvies omlaag

Consumenten zullen de komende jaren minder gaan betalen voor hypotheekadvies. Dit komt door scherpere concurrentie in het financiële advies, tussen banken onderling en met de onafhankelijke intermediairs.
31 aug 2012 Nieuws

Debat provisie Tweede Kamer

Op dit moment vindt het debat van de Tweede Kamer met de minister van Financiën plaats over de provisie.
31 aug 2012 Nieuws

Kamer wil ook kostentransparantie bij banken en verzekeraars

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en PVV wil dat de banken en verzekeraars volgend jaar hun advieskosten apart en rechtstreeks bij klanten in rekening brengen. Hiermee gaan zij in tegen de plannen van minister De Jager van Financiën voor het provisieverbod. Dat schrijft Het Financieele Dagblad.
31 aug 2012 Nieuws

Twee derde ondernemers investeert in opleiding

Bijna twee derde van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in een opleiding, cursus of training.
31 aug 2012 Nieuws

Commissie CFD: AFM zet intermediair buitenspel

De AFM zegt onomwonden dat een provisieverbod leidt tot verschraling van toegankelijk onafhankelijk advies. Dat stelt althans de Commissie CFD. “In de AFM publicatie ‘Een volgende stap naar meer pensioeninzicht’ van 6 februari 2012, laat de AFM haar ware gezicht zien.”
31 aug 2012 Nieuws

AFM adviseert over bedieningsconcept

In de nieuwsbrief van de AFM staat een artikel over bedieningsconcepten waarmee de toezichthouder financieel dienstverleners handvatten wil bieden om na te gaan of het bestaande of eventueel nieuw te ontwikkelen bedieningsconcept het klantbelang centraal stelt en om waar nodig aan te passen.
29 feb 2012 Kennis

Alimentatie: recht, hoogte en duur

De individuele behoefte om in eigen levensonderhoud te voorzien is algemeen. De hoogte van deze behoefte wordt onder andere bepaald door de leefomstandigheden en de stand die tijdens de huwelijkse periode is ontstaan.
31 aug 2012 Nieuws

Overgangsregeling pensioenadvies voor accountantskantoren

De AFM stelt voor accountantskantoren en actuariële adviesbureaus een verkort overgangsregime in voor de vakbekwaamheid voor pensioenadvies. Dit betekent dat de instellingen niet direct hoeven aan te tonen dat de vakbekwaamheid is geborgd. Ze krijgen na vergunningverlening zes maanden de tijd om de vakbekwaamheid op orde te krijgen.
Getoond 311 tot 320 van 322. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.