Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Varia

1 tot 10 van 16.
31 jul 2020 Nieuws

Kosteloos een ontwikkeladvies volgen

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek?
5 feb 2020 Nieuws

Leidraad Wwft en Sw

DNB heeft een herziene versie van de Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)" gepubliceerd.
13 sep 2019 Nieuws

10 punten pgb-vaardigheden

10 punten die u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, ten minste moet weten en kunnen om met een persoonsgebonden budget (pgb) om te gaan.
7 feb 2019 Nieuws

Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding

In een onderzoeksrapport van Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt ingegaan op de nakoming van afspraken over contact/omgang tussen minderjarige kinderen en ouders na scheiding. De achtergrond van dit onderzoek is het streven van de wetgever om met wetgeving en beleid de nadelige gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en ouders, terug te dringen.
4 feb 2019 Nieuws

Opname levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen mogelijk

Op 3 februari 2019 is de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens over kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn op te nemen in de BRP.
31 aug 2015 Nieuws

Nu al meer Prinsjesdagplannen uitgelekt

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet zijn plannen voor de komende jaren. Toch zijn er nu al heel wat maatregelen naar buiten gekomen. Nu de ministerraad de begrotingen voor 2016 klaar heeft, worden steeds meer maatregelen uit de Prinsjesdagstukken onderwerp van gesprek.
7 sep 2015 Nieuws

Beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand licht gedaald

Het beroep op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is in 2014 licht afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014, die deze week door de Raad voor de Rechtsbijstand is gepubliceerd.
21 jul 2015 Nieuws

Internetconsultatie: Wijziging Paspoortwet

Via een internetconsultatie kan men reageren op een wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen.
31 mrt 2014 Nieuws

Commissie verzekeraars ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met de instelling van de onafhankelijke Commissie verzekeraars. Deze commissie zal onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. Deze rol bestaat onder meer uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.
5 mrt 2014 Nieuws

DigiD-activeringscodes in risicogebieden thuisbezorgd

Als extra maatregel voor het tegengaan van fraude met DigiD heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat de activeringscodes voor DigiD per koerier thuisbezorgd worden bij mensen die in zogenaamde risicogebieden wonen.
Getoond 1 tot 10 van 16. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.