Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Marktpartijen

1 tot 10 van 1022.
23 jul 2021 Nieuws

Harde einddatum Digitaal Paspoort per 7 januari 2022

De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als veilig inlogmiddel. Na 7 januari 2022 kan het Digitaal Paspoort om veiligheidsredenen niet meer gebruikt worden.
23 jul 2021 Nieuws

'Beleidsregel Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures’ gepubliceerd

Gisteren is de ‘Beleidsregel aanvullende vergoedingen inzake echtscheidingsprocedures waarin geen tegenspraak is gevoerd en voor het opstellen van een ouderschapsplan in scheidingsprocedures’ in de Staatscourant gepubliceerd. De beleidsregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. In dit nieuwsbericht leest u meer over het doel, de toepassing en de gevolgen voor de hoogte van uw vergoeding.
23 jul 2021 Nieuws

Banken maken plaats voor online kredietverstrekkers

De tijden waarin bedrijven gemakkelijker een lening konden krijgen zijn voorbij. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt steeds steeds vaker ‘nee’ te horen bij de bank. In reactie lanceert de overheid allerlei fondsen om mkb’ers te helpen met investeringen. Toch zijn veel ondernemers die willen investeren de klos. Bovendien stagneert de groei maar ook de verduurzaming van het bedrijfsleven.
23 jul 2021 Nieuws

Inkomensverlies door COVID-19 pandemie en zorgen over ziekte en verlies van inkomen

Verzekeraar BNP Paribas Cardif heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd om zowel de impact van de COVID-19 pandemie te meten als de persoonlijke behoefte om zich te beschermen tegen de gevolgen ervan. Het online onderzoek werd door opinieonderzoeksbureau Ipsos uitgevoerd onder 21.000 personen in 21 landen op drie continenten (Europa, Zuid-Amerika en Azië). Het onderzoek bevat enkele vragen uit een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd door Ipsos in 2019.
23 jul 2021 Nieuws

Stichting BKR ziet afname aantal kredieten en betalingsproblemen

Eind 2020 hadden bijna 8,8 miljoen Nederlanders gezamenlijk ongeveer 10,6 miljoen consumptieve kredieten. Een jaar eerder waren er nog bijna 9,4 miljoen mensen met 11,5 miljoen kredieten.
21 jul 2021 Nieuws

EU wil Europese toezichthouder tegen witwassen

De Europese Commissie heeft een pakket wetsvoorstellen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering gepresenteerd waaronder een verbod op contante zakelijke betalingen van meer dan € 10.000. Een onafhankelijke, nieuw op te richten autoriteit moet hier toezicht op houden vanaf 2024.
21 jul 2021 Nieuws

Angst bij de financiële sector door toekomstplannen AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil erg graag de financiële sector in de gaten houden door middel van dataverzameling. Op die manier kan de AFM sneller misstanden aan het licht brengen. De sector denkt hier minder positief over.
20 jul 2021 Nieuws

Bankierseed heeft weg gevonden binnen de bancaire sector

Zes jaar na de invoering hebben de waarden die ten grondslag liggen aan de bankierseed hun weg gevonden binnen de bancaire sector. Zo heeft de eed in de dagelijkse praktijk handen en voeten gekregen in gedragscodes, kernwaarden en integriteits- en cultuurprogramma’s. Ook zijn dilemma’s rond ethiek en integriteit beter bespreekbaar geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus School of Law, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken, naar de ervaringen van bankmedewerkers met de eed en het tuchtrecht in de dagelijkse praktijk.
19 jul 2021 Nieuws

Inkomensbepaling Loondienst weer beschikbaar

Per 19 juli 2021 is de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBL-rekentool) weer beschikbaar om het toetsinkomen te berekenen voor mensen in loondienst. In februari werd deze manier van het aanvragen van hypotheken tijdelijk on hold gezet door de werkgroep IBL* om extra controlemaatregelen door te voeren. De verbeteringen zijn met positief resultaat getest door betrokken marktpartijen. Dat maakt dat een groot aantal geldverstrekkers vanaf vandaag weer aanvragen accepteert op basis van het UWV verzekeringsbericht via de IBL-rekentool in plaats van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst. Ook NHG ondersteunt het gebruik van de IBL-rekentool volledig.
16 jul 2021 Nieuws

Kifid: betaaldienstverlener is wettelijk verplicht identiteit klanten opnieuw vast te stellen

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om de identiteit van nieuwe en bestaande klanten te controleren en de klantgegevens actueel te houden. Dit staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Om die reden mogen banken en betaaldienstverleners van bestaande klanten vragen om zich opnieuw te identificeren. Weigert een klant medewerking, dan is de financiële dienstverlener wettelijk verplicht de overeenkomst met deze klant te beëindigen, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.
Getoond 1 tot 10 van 1022. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.