Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Marktpartijen

1 tot 10 van 1032.
26 mei 2023 Nieuws

Beleid banken op belastingontwijking nog steeds ondermaats

Bij vijf van de acht onderzochte Nederlandse banken blijft beleid voor aanpak van belastingontwijking door zakelijke klanten onvoldoende. ABN Amro, ING, Rabobank, bunq en NIBC scoren een 5 of lager.
25 mei 2023 Nieuws

Stijgende rente zorgt voor een derde achtereenvolgende daling van de hypotheekmarkt

De hypotheekomzet bedroeg €24 miljard in het eerste kwartaal van 2023. Dit is een forse daling van –40,4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Het totaal aantal verstrekte hypotheken daalde ook sterk met –37,8%, en komt hiermee uit op 73.000 hypotheken. Daarentegen is de gemiddelde hypotheeksom licht gestegen met 1,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022.
25 mei 2023 Nieuws

Rekenkamer: Subsidie om de arbeidsmarkt te stimuleren werkt niet

De Algemene Rekenkamer heeft een grondige evaluatie uitgevoerd van diverse subsidieregelingen die door de rijksoverheid zijn ingesteld om de arbeidsmarkt te verbeteren. De conclusie luidt dat deze subsidies, waaronder de STAP-regeling, niet effectief zijn of niet naar behoren functioneren.
23 mei 2023 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de registratie van fraudeurs 'Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk'

Minister Kaag (Financiën) beantwoordt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vragen over de registratie van fraudeurs door verzekeraars naar aanleiding van het bericht 'Nederlandse verzekeraars spelen voor aanklager en rechter tegelijk'. Het Kamerlid Van Weyenberg (D66) heeft deze vragen gesteld.
5 mei 2022 Nieuws

Kifid: registratie persoonsgegevens niet standaard 8 jaar

Wanneer er sprake is van fraude dan kan een financiële dienstverlener besluiten om de persoonsgegevens van de betrokken consument te registreren. Met regelmaat beklagen consumenten zich bij Kifid over deze registraties. In een vandaag gepubliceerde uitspraak over een dergelijke klacht concludeert de Geschillencommissie van Kifid dat de registratie van de persoonsgegevens gerechtvaardigd is. Echter, de duur van de registratie moet worden beperkt. De Geschillencommissie oordeelt dat de financiële dienstverlener niet standaard mag uitgaan van een registratietermijn van 8 jaar. De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) verlangt dat de registratieperiode van de persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt.
4 mei 2022 Nieuws

NWWI dicht groot datalek na alarm Consumentenbond

Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) heeft na een waarschuwing van de Consumentenbond een groot datalek gedicht. Via het lek waren honderdduizenden taxatierapporten en miljoenen andere privédocumenten van Nederlandse consumenten te bekijken.
29 apr 2022 Nieuws

Van schuld naar schone lei

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt.
28 jan 2022 Nieuws

IOSCO consulteert maatregelen om risico’s te beperken van toenemende digitalisering en verspreiding van financiële producten

IOSCO, het internationale samenwerkingsverband van effectentoezichthouders, consulteert maatregelen om de risico’s te beperken van de toenemende digitalisering van het aanbieden en verspreiden van financiële producten en diensten.
28 jan 2022 Nieuws

Kifid: rekening houden met rente-op-rente-effect in compensatieregeling niet verplicht

Bij het berekenen van de compensatie voor te veel betaalde rente op doorlopend krediet hoeft ABN AMRO geen rekening te houden met het ‘rente op rente-effect’ zoals door de consument voorgesteld. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat voor het berekenen van de compensatie voor een Privélimiet Plus-krediet de bank de referentierente voor doorlopend krediet moet gebruiken zoals in 2019 door de Commissie van Beroep is vastgesteld.
27 jan 2022 Nieuws

NHG start met vijf marktpartijen een pilot voor duurhuurders

Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Vereniging Eigen Huis en NHG starten gezamenlijk de pilot ‘Duurhuur’. Hiermee willen zij huurders met hoge huurlasten de mogelijkheid bieden om met verantwoorde maatwerkfinanciering een eigen huis te kopen.
Getoond 1 tot 10 van 1032. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.