Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Pensioen & Lijfrente

1 tot 10 van 1859.
17 apr 2024 Nieuws

Kamervragen over misgelopen lijfrentepolis of pensioen

Minister Van Weyenberg gaf antwoord op vragen over de problematiek rond misgelopen lijfrentepolis en pensioen. Een tv programma besteedde hier in de uitzending van maandag 26 februari 2024 aandacht aan.
3 apr 2024 Nieuws

AOW-monitor

Na vijf jaar intensieve monitoring van de effecten van de verhoogde AOW-leeftijd zijn er belangrijke bevindingen die een consistent beeld schetsen.
8 mrt 2024 Nieuws

Voortgang reductie werknemers zonder pensioenopbouw

Het CBS doet periodiek onderzoek naar de omvang van de groep werknemers zonder pensioenopbouw. Op 22 februari publiceerden zij de nieuwste cijfers op basis van de stand eind 2022. Die laten een afname zien, zowel in absolute als relatieve zin. In 2019 waren er 936.000 werknemers zonder pensioenopbouw, 13,4% van het totaal aantal werknemers. Eind 2022 waren dat er 766.000, dit is 10,6% van het totaal.
8 mrt 2024 Nieuws

Kamervragen over AOW-leeftijd

Minister Schouten gaf antwoord op vragen over de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting.
8 mrt 2024 Nieuws

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Het doel van de MDIEU-regeling is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd, gezond en productief hun pensioen kunnen bereiken. De regeling kent twee onderdelen: duurzame inzetbaarheid (DI; verplicht) en eerder uittreden (RVU; optioneel).
2 feb 2024 Nieuws

Kamervragen over doorwerken na AOW-leeftijd

Minister Van Gennip gaf antwoord op vragen over de arbeidsvoorwaarden van werknemers die doorwerken na de AOW-leeftijd.
29 jan 2024 Nieuws

Verrekenen van schuld bij de Svb voor mensen met AOW moet anders

Stel, je ontvangt AOW én je hebt een schuld bij de Sociale Verzekeringsbank (Svb). Om deze schuld af te lossen houdt de Svb maandelijks een bedrag in op je AOW. Maar sinds de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet je maandelijks meer aflossen dan voorheen en blijft er minder geld over voor de kosten van levensonderhoud. Dit is in een notendop de situatie in de zaak waarover de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak heeft gedaan.
18 dec 2023 Nieuws

AOW- en Anw-bedragen vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 veranderen de bedragen van de AOW en de Anw.
4 dec 2023 Nieuws

Opnieuw stijging in het aantal AOW-gerechtigden

Nederland telde eind september 3.578.513 AOW-gerechtigden, een toename van 7.037 personen (0,2%) sinds oktober 2022. Verder is het aantal personen dat aanvullende inkomensondersteuning ontvangt eind september opnieuw gestegen naar 71.127.
4 dec 2023 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van fiscaal partnerschap in het geval een werknemer zijn of haar partner niet heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder voor een nabestaandenpensioen op basis van een onbepaald partnersysteem.
Getoond 1 tot 10 van 1859. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.