6 dec 2012 Nieuws

Banken: informatiesysteem schulden niet langer uitvoerbaar

De banken willen nog steeds meewerken aan de ontwikkeling van een landelijk informatiesysteem schulden maar vinden dat onder de huidige omstandigheden niet uitvoerbaar. Een reden hiervoor is dat niet alle belangrijke partijen hieraan hebben meegewerkt, waardoor niet alle betalingsproblemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Ook blijkt een systeem dat aan alle Europese en nationale privacyregels voldoet te ingewikkeld voor de klant.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door een goed informatiesysteem kan bijgedragen worden aan het voorkomen van problematische schulden. Naast de informatie van banken zou het hierbij onder andere kunnen gaan om informatie van verhuurders, energiebedrijven en sociale diensten. Deze partijen waren hier ook toe bereid. De grootste schuldeisers, de belastingdienst, de zorg en de telecomsector, deden niet mee.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft tot twee keer toe negatief geoordeeld over het Landelijk Informatiesysteem. Mocht de Tweede Kamer het oorspronkelijke systeem alsnog ter hand willen nemen dan willen de banken hieraan meewerken. Een andere mogelijkheid is het bestaande Bureau Krediet Registratie (BKR) uit te breiden.

Zorgplicht
Banken streven al zes jaar naar een uitgebreid informatiesysteem om beter inhoud te kunnen geven aan hun zorgplicht. Het doel is te voorkomen dat mensen leningen die zij krijgen niet kunnen aflossen.
 

Bron: NVB

 

Lees ook…

Minister Bos verheugd over oprichting LIS

Een breed maatschappelijk initiatief van banken, financieringsmaatschappijen, energieleveranciers, thuiswinkelbedrijven, woningcorporaties, gemeenten, schuldhulpverleningsinstanties en het Leger des Heils hebben vandaag een overeenkomst getekend om een landelijk informatiesysteem voor betalingsachterstanden op te richten. Staatsscretaris Aboutaleb heeft deze overeenkomst namens het kabinet in ontvangst genomen. Minister Bos noemt de oprichting van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) een belangrijke stap in het bestrijden en voorkomen van problematische schulden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 dec 2012

Laatst gewijzigd

6 dec 2012