8 aug 2013 Nieuws

Gaten van miljarden in financiële administratie Rijk.

De rijksoverheid heeft haar boekhouding bij niet op orde. Bijna een half miljard euro zou niet correct zijn uitbetaald aan derden. Bovendien wordt er van 2 miljard euro getwijfeld of het op de juiste wijze is uitgegeven, zeggen interne boekhouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

SoZaWe bovenaan

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou bovenaan staan met onduidelijke uitgaven, van zo’n 1,1 miljard euro is het niet zeker of het wel rechtmatig  is besteed. Onrechtmatigheid bij het besteden van overheidsgeld varieert van het ontbreken van goedkeuring in de vorm van een paraaf, tot grote fouten bij het verstrekken van subsidies. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zou bijvoorbeeld door fouten 91 miljoen euro kwijt zijn geraakt.

Eerder gewaarschuwd

In maart van dit jaar waarschuwde Kees Vendrik van de Algemene Rekenkamer al voor deze situatie.  'Een jaar geleden brachten we als Algemene Rekenkamer een kritisch rapport naar buiten over de verantwoording van de specifieke uitkeringen. Onze boodschap toen: dat is geen optimaal systeem. Er gaat een bedrag om van ruim 13 miljard euro.  Wij constateerden dat van iets meer dan 10 procent van dat bedrag-1,4 miljard euro dus- niet vast te stellen is wat ermee is gebeurd, of het goed of slecht is besteed.'

Systeem is lek

'Met andere woorden: het systeem dat zekerheid moet geven over de rechtmatigheid van de uitgaven, sluit niet goed,' verklaart Vendrik. 'Het systeem is lek. Gemeenten krijgen het geld van het rijk, dat in ruil verantwoording eist over de uitgaven. De controle erop moet geschieden door de gemeentelijke accountant. Die moet dus, op kosten van de gemeente, werk doen voor het rijk. Dat werkt niet.'

Bron: binnenlands bestuur

Rubrieken

Opvoerdatum

8 aug 2013

Laatst gewijzigd

8 aug 2013