9 aug 2013 Nieuws

Datalek persoonsgegevens? Boete kan flink oplopen.

Ondernemingen zijn op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) al langer verplicht adequate veiligheidsmaatregelen te treffen rondom de verwerking van persoonsgegevens. Nieuw is dat voor ondernemingen een wettelijke meldplicht gaat gelden voor beveiligingsincidenten waarbij de bescherming van persoonsgegevens in het geding is. De boete op het niet melden van zogenoemde datalekken kan oplopen tot 450.000 euro. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft daartoe op 21 juni 2013 een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Meldingsplicht bij College bescherming persoonsgegevens (Cbp) en bij betrokkenen

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken worden verplicht om datalekken te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Van een datalek is sprake als persoonsgegevens naar buiten gelekt zijn of kunnen zijn. De melding moet plaatsvinden als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het datalek leidt tot een aanmerkelijke kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Voor zover een datalek kan leiden tot aantasting van de persoonlijke levenssfeer, bestaat er daarnaast de verplichting om melding te doen aan de betrokken individuen.

Bron: PwC

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 aug 2013

Laatst gewijzigd

9 aug 2013