23 mei 2014 Nieuws

Tijdelijke verhuur en woning extra aflossing hypotheek

Helpdeskvraag
Een relatie van ons heeft zijn woning verhuurd en vroeg om advies in verband met een (vrijwillige) extra aflossing op zijn hypotheek. En wat de invloed hiervan kan zijn op de (toekomstige) eigenwoningreserve.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In de praktijk kunnen diverse varianten bestaan. Van belang is dan ook even door te vragen welke variant qua verhuur van toepassing is.

1) Relatie heeft de woning verhuurd, in de zin van een beleggingspand (box 3). De aflossing vindt dan plaats op een box 3 schuld. Er ontstaat geen eigenwoningreserve.

2) Indien de woning niet meer onder de verhuisregeling valt (Woning staat al langer dan lopend + 2 (of 3 op basis van crisismaatregel) te koop en is vanwege fictiebepaling naar box 3 verhuisd. Ook dan is eigenwoningreserve reeds bepaald en heeft aflossing geen invloed meer op eigenwoningreserve, uiteraard wel verlaging box 3 schuld.

3) Relatie heeft de woning verhuurd, op grond van de Leegstandswet, en de woning staat in de verkoop. Tevens valt de woning nog binnen de verhuisregeling. Een (extra) aflossing heeft dan invloed op de toekomstige eigenwoningreserve welke ontstaat uit de te koop staande woning.

4) Er is sprake van een expat en de belastingplichtige (expat) gebruikt vóór 1 januari 2021 de (tijdelijk verhuurde) woning weer voor eigen gebruik. Een (extra) aflossing verlaagt dan wel de box 1, maar de eigenwoningreserve ontstaat pas in de toekomst bij bijvoorbeeld verkoop.

5) Als er sprake is van tijdelijke verhuur (bijvoorbeeld tijdens vakantie of kort verblijf in het buitenland), blijft de woning als 'eigen woning' in box 1 en heeft een extra aflossing invloed op de toekomstige eigenwoningreserve.

 

 

Lees ook…

Tijdelijke verhuur en 'Artikel 10bis.1 Bestaande eigenwoningschuld'

Wij hebben de Kennisgroep van de Belastingdienst de volgende vraag voorgelegd: Een hypotheekrelatie van ons zit met de volgende casus. - Eigen woning, Box 1, € 100.000 (gemakshalve sinds 1 januari 2001); - Deze woning is tijdelijk verhuurd sinds 1 juni 2012 (woning / hypotheek naar box 3), in afwachting van verkoop; - Relatie koopt in 2013 een andere woning, oude woning is nog steeds verhuurd / nog niet verkocht. Letterlijk heeft relatie op 31 december 2012 geen eigenwoningschuld – op grond van artikel 10bis.1.