27 nov 2015 Nieuws

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl. Memorie van Toelichting)

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft bij de Tweede Kamer het Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) ingediend.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment zijn deze mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Een dergelijk pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van pensionering. De historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in lage pensioenen.

Het wetsvoorstel van Klijnsma biedt deze deelnemers de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s.

Het kapitaal van mensen die kiezen voor een variabel pensioen kan na de pensioendatum gedeeltelijk doorbelegd blijven. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

De beoogde invoeringsdatum is 1 juli 2016.

Downloads:
- "Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl. Memorie van Toelichting)" (pdf, 52 pagina's)
- "Advies Raad van State wetsvoorstel variabele pensioenuitkering" (pdf, 3 pagina's)
- "Nader rapport wetsvoorstel variabele pensioenuitkering" (pdf, 1 pagina)
- "Toezichttoets AFM bij wetsvoorstel variabele pensioenuitkering" (pdf, 10 pagina's)
- "Toezichttoets DNB bij wetsvoorstel variabele pensioenuitkering" (pdf, 10 pagina's)

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Pensioenbesluit (update)

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten (opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht).

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.

Bewustmaking pensioentekort blijft lastig

Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Door psychologische drempels en complexiteit van de materie komen veel mensen niet in actie om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol. Dat blijkt uit onderzoek (zie download) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Aanbieding regeling Pensioenknip

De Pensioenknip maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen ('knippen') in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 nov 2015

Laatst gewijzigd

27 nov 2015