28 feb 2018 Kennis

Fiscaal geoptimaliseerde restschuldfinanciering bij echtscheiding

Rekenmodel (alleen voor Fintool abonnees)
Vanuit overleg/mediation, is het met behulp van bijgaand rekenmodel een ‘eerlijkere’ verdeling te maken, mits partijen onderling genegen zijn een verdeelsleutel vast te stellen. In het ongunstigste geval heeft de vertrekkende partij geen liquiditeit en komt alles voor rekening van de huiseigenaar. Door ‘medewerking’ vertrokken ex-partner, kan toch fiscaal voordeel behaald worden. In bepaalde gevallen kan zelfs de vertrokken ex-partner fiscaal voordeel genieten. De vertrokken ex-partner betaalt hypotheekrente = aftrekpost = lager verzamelinkomen = hogere zorgtoeslag (rekening houdend met fiscale kaders).

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.

Dit artikel bevat 131 woorden en 1 bijlage

  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Handig rekenmodel voor de praktijk. Een relatie wenst 'ontslag' hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partij uit de huidige hypotheek. Hoe is het dan geregeld met overgangsrecht en annuïteitenhypotheek en de bijleenregeling?

Echtscheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en SEW (deel I)

Wat wordt de box 1 schuld bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens echtscheiding, waarbij de woning 'onderwater' staat. Er is sprake van een SEW en men wil eventueel gebruik maken van de tegemoetkoming 'verval tijdsklem'.

Echtscheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en SEW (deel 2)

Hieronder een vervolg van de cijfermatige uitwerking bij echtscheiding en eigen woning in combinatie met een SEW.

Wat te doen als ex-partner niet meewerkt aan verkoop voormalige gezamenlijke woning?

Bij gemeenschap van goederen is er sprake van een gezamenlijk eigendom en staan de namen van de beide partners op de hypotheekakte. Indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet lukt, en de woning ook niet op 1 persoon kan worden overgeschreven, zal de woning verkocht dienen te worden. Stel dat de ex-partner nu zijn/haar medewerking niet wenst te verlenen. Wat dan?

Echtscheiding, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en SEW (deel 3)

In een rekenmodel de cijfermatige uitwerking van een aantal scenario's waarbij er sprake is van echtscheiding, 'onderwaterhypotheek' en afkoop SEW met gebruikmaking van het besluit tegemoetkoming 'verval tijdsklem'.

Kifid: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens echtscheiding

In een Kifid uitspraak wordt een klacht van een consument afgewezen. Een consument en haar voormalige echtgenoot hebben hun hypothecaire geldlening vervroegd afgelost en zijn daardoor boeterente verschuldigd geraakt. Volgens Consument was haar ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid ook mogelijk geweest zonder af te lossen en had dit haar geld bespaard. Ook was zij niet op de hoogte van de boeterente. Zij stelt haar adviseur daarvoor aansprakelijk.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens scheiding, financieringsopzet?

De redactie van Fintool beantwoord ook vragen van abonnees. Voorbeelden van interessante cases komen regelmatig in de nieuwsbrief omdat deze vaak voor veel lezers interessant zijn. Hier een casus over 'Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wegens echtscheiding'.

Aftrekbaarheid advieskosten inz. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

in hoeverre zijn advieskosten tbv Ontslag Hoofdelijkheid vd hypotheekschuld (bij echtscheiding) voor de klant aftrekbaar voor de inkomstenbelasting? Als: 1) de partner die blijft wonen, de volledige kosten van het advies op zich neemt; 2) beide partners elk de helft van het advies betalen. Alvast hartelijk dank voor uw bericht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 jan 2017

Laatst gewijzigd

28 feb 2018