5 dec 2017 Nieuws

Opkopen woningen leidt tot Kamervragen

Minister K.H. Ollongren heeft antwoorden gegeven op Kamervragen over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren (buy to let).
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download: "Kamervragen" (Word, 7 pagina's)

Door de toename van particulieren die een woning kopen om te verhuren neemt de huurvoorraad toe ten koste van de koopwoningvoorraad. In algemene zin kan buy to let bijdragen aan een wenselijke verruiming van het aanbod huurwoningen, met name wanneer die verruiming plaatsvindt in het nog relatief kleine middenhuursegment.

Onderzoek

Op dit moment wordt al op verschillende manieren onderzoek gedaan naar ‘buy to let’ en breder naar beleggers op de woningmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het Kadaster en het CBS (Haalbaarheidsstudie onderscheid particuliere verhuurders van woningen). Ook komen er periodiek vastgoedcijfers over investeringen van beleggers in de Nederlandse woningmarkt beschikbaar via onder meer MSCI, gegevens van IVBN-leden en Capital Value.

Lokale schaarste

"Erkent u het probleem van bijvoorbeeld jonge huishoudens in gebieden met woningschaarste, die niet kunnen kopen omdat zij door pandjesbazen en huisjesmelkers op de woningmarkt worden overboden en die door de soms bizar hoge huren niet of nauwelijks kunnen sparen voor de aanbetaling van een koophuis?"

Antwoord vraag 4 en 5

Particuliere beleggers richten zich vooral op relatief kleine en goedkope woningen, waardoor zij met name concurreren met starters. In de eerdere beantwoording van uw Kamervragen door mijn voorganger is reeds aangegeven dat het Kadaster heeft onderzocht of er sprake is van verdringing van potentiële koopstarters door particuliere beleggers, en komt tot de conclusie dat deze situatie zich alleen in Amsterdam lijkt voor te doen. Daarbij geldt dat de verantwoordelijkheid om te handhaven op vormen van huisjesmelkerij ligt bij gemeenten. Zij beschikken over diverse instrumenten die hiertoe kunnen worden ingezet, zoals het bestemmingsplan en de Huisvestingswet.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen opkopen woningen door particuliere beleggers om te verhuren

Minister Plasterk heeft Kamervragen over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let') beantwoord.

Aankoop woning zonder hypotheek

Bij 17% van de woningaankopen op de particuliere woningmarkt In Nederland werd in 2016 geen hypotheek ingeschreven. Dat concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) eerder al op basis van cijfers van het Kadaster.

Waar kopen ze? En om welk type woningen gaat het? Het gaat vooral om doorstromers, eigenaren van meerdere woningen, ouderen en om het appartemententype.

Kadaster: jonge koopstarters

Het aantal jongeren dat een eerste woning koopt, neemt licht toe. Maar lang niet overal: in één op de drie gemeenten loopt het aantal zelfs terug. Dit blijkt uit Kadaster-onderzoek.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 dec 2017

Laatst gewijzigd

5 dec 2017