7 feb 2018 Nieuws

Geschillencommissie: 2 uit 3 codes geschrapt

In een uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie zijn 2 van de 3 codes geschrapt. Onder andere doordat de deelnemer niet de juiste werkwijze in acht heeft genomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Bankborgstelling

Iemand treedt als borg op en stelt zich daardoor borg voor betaling van een x-bedrag. Bij het MKB is een borgstelling gebruikelijk. De ondernemer stelt zich dan in prive borg, als de vennootschap niet betaalt.

Standpunt van de deelnemer

De deelnemer stelt dat de betrokkene zich jegens de deelnemer borg heeft gesteld, middels een akte van borgtocht d.d. 20 juni 2011 voor de verplichtingen van een drietal BV’s, tot een maximum bedrag van EUR 110.000. Op 5 november 2013 gingen de BV’s failliet en werd de financiering opeisbaar. Er ontstond een restantvordering.

Vaststellingsovereenkomst

De deelnemer heeft betrokkene hierop aangesproken. Uiteindelijk is een afspraak gemaakt met betrokkene om EUR 500 per maand te betalen. Op 14 oktober 2014 is dat eenmaal gedaan, daarna bleven betalingen uit. Er was veel contact tussen de advocaat van de deelnemer en advocaten van de betrokkene over de borgtocht en de betalingsachterstanden, er werd geen nieuwe regeling getroffen noch voldeed betrokkene aan zijn betalingsverplichting.
Uiteindelijk hebben partijen afspraken kunnen maken die in januari 2017 zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Vooraankondiging

Alvorens de deelnemer overgaat tot registratie van een achterstand, is zij reglementair verplicht daarvoor te waarschuwen (een zogenaamde ‘vooraankondiging’), zodat men nog in de gelegenheid wordt gesteld de registratie te voorkomen. In beginsel rust op de deelnemer de plicht om
aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden, indien de klager dat betwist.

Werkwijze

De deelnemer stuurt kopie van de vooraankondiging d.d. 13 november 2013. In de brief wordt echter geen termijn genoemd waarbinnen de betrokkene
de achterstand moet voldoen om registratie van de A te kunnen voorkomen
. De A is bovendien pas gemeld op 3 januari 2017. In de tussentijd hebben partijen onderhandeld over de betekenis van de borgtocht voor hun onderlinge rechtsverhouding. Alle omstandigheden in aanmerking nemend
oordeelt de Commissie dat de brief van 13 november 2013 niet kan gelden als een vooraankondiging voor de registratie van de A op 3 januari 2017. De vaststellingsovereenkomst bevat voorts geen vooraankondiging nu daar alleen in algemene termen wordt verwezen naar een (mogelijke) BKR registratie.
De Commissie oordeelt daarom dat voor de A geen rechtsgeldige vooraankondiging is gegeven door de deelnemer

Bijzonderheidscode 1

Bijzonderheidscode 1 wordt in het CKI gemeld als een aflossingsregeling is getroffen, nadat zich een situatie van achterstand heeft voorgedaan. De deelnemer heeft code 1 gemeld omdat de betalingsafspraak met de betrokkene is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 De Commissie kwalificeert het bepaalde in deze overeenkomst niet als een aflossingsregeling die registratie van code 1 rechtvaardigt. Code 1 dient
eveneens te worden geschrapt.

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 feb 2018

Laatst gewijzigd

7 feb 2018