28 mrt 2018 Nieuws

Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Het kabinet heeft de ambitie dat mensen met arbeidsbeperkingen zoveel mogelijk aan het werk komen. De vorige kabinetsperiode is in samenspraak met alle betrokken partijen (sociale partners, gemeenten, cliƫntenorganisaties) beleid ingezet om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In het Regeerakkoord is daartoe aangekondigd dat het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt vervangen door loondispensatie, zoals we dit nu al kennen in de Wajong. Voor werkgevers betekent dit meer eenduidigheid en eenvoud, waardoor zij eerder bereid zullen zijn mensen met een beperking in dienst te nemen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het kabinet is voornemens om de hoofdlijnen vervolgens nader uit te werken in een wetsvoorstel dat, zoals gebruikelijk, voor een uitvoeringstoets wordt voorgelegd aan de betrokken instanties. Het wetsvoorstel zal naar verwachting na de zomer bij de Kamer worden ingediend.

Download 'Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet'  (pdf, 18 pagina's)


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 mrt 2018

Laatst gewijzigd

28 mrt 2018