23 apr 2018 Nieuws

Antwoordbrief inzake flexibele NHG-grens

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Vereniging Eigen Huis over een flexibele NHG-grens toegezonden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De grens waaronder woningen in aanmerking komen voor de NHG-garantie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde huizenprijs. Hier is voor gekozen omdat de NHG-grens zo meebeweegt met prijsbewegingen in de koopmarkt. Zoals u stelt in uw brief neemt in krappe woningmarktgebieden, met name in en rond de grote steden, het deel koopwoningen dat onder de NHG-grens valt momenteel af. Hoewel ik uw zorg over de betaalbaarheid voor starters deel, is het differentiëren van de NHG-grens geen oplossing voor dit probleem. Hier heb ik een aantal redenen voor.

Differentiatie kan prijsopdrijvend werken

Het is de hoge huizenprijs zelf die de betaalbaarheid voor starters bemoeilijkt, een differentiatie van de NHG-grens kan dit probleem niet wegnemen. Een differentiatie van de NHG-grens zou de prijsverschillen tussen woningmarktgebieden juist verder kunnen vergroten. Het verhogen van de NHG-grens zal namelijk vanwege de rentekorting de vraag naar de beschikbare koopwoningen doen toenemen, waardoor de huizenprijzen in de krappe gebieden verder opgedreven worden. Starters zijn het meest geholpen met een toename van het woningaanbod.

Differentiatie leidt tot complexiteit

De NHG-garantie is een product dat door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) wordt aangeboden, maar in de praktijk door hypotheekverstrekkers aan huishoudens wordt verstrekt. De NHG-garantie zou aan eenduidigheid inboeten wanneer gedifferentieerd zou worden naar regionale huizenprijsverschillen, specifieke doelgroepen en krimpregio’s zoals uw brief als suggestie opwerpt. Een dergelijke differentiatie zou leiden tot een complex product dat hogere administratieve lasten heeft voor hypotheekaanbieders. Dit kan een negatief effect hebben op de bereidheid van hypotheekverstrekkers om NHG aan te bieden.

Woningmarktregio's

Daarnaast is het lastig om zinvolle woningmarktgebieden te kiezen die als basis kunnen dienen voor een differentiatie van de NHG-grens. Zo bestaan er ook grote verschillen binnen woningmarktregio’s. Differentiatie kan er toe leiden dat (soortgelijke) woningen met dezelfde waarde verschillend behandeld worden, waarbij de ene woning wel in aanmerking komt voor NHG en de andere woning niet. Een differentiatie naar verschillende doelgroepen zou dit nog complexer maken. Maatschappelijk acht ik het tevens moeilijk uitlegbaar dat de NHG-grens door een differentiatie verlaagd zou worden in ruime woningmarktregio’s.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Update NHG voorwaarden en normen (2018)

NHG zet zich in voor een goed functionerende woningmarkt waarin iedere Nederlander kan wonen en blijven wonen in het huis of appartement dat past bij zijn of haar situatie.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 apr 2018

Laatst gewijzigd

23 apr 2018