22 aug 2018 Nieuws

Nota van wijziging bij wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging houdt verband met verwijdering van asbest en asbesthoudende producten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Download '34675 Nota van wijziging bij wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten' (pdf, 5 pagina's)

Deze nota van wijziging wijzigt het voorstel van wet op drie punten.
In onderdeel A wordt het wetsvoorstel aangepast om te stimuleren dat bij het verwijderen van een asbestdak zonder (goed functionerende) dakgoot tegelijkertijd op basis van vrijwilligheid de met asbest verontreinigde toplaag van de bodem in de afwateringszone onder het dak wordt verwijderd. Hiertoe wordt het mogelijk gemaakt om een eenvoudige maar met voldoende waarborgen omklede procedure te volgen in plaats van de procedure die anders volgens de Wet bodembescherming moet worden gevolgd.

Bodemverontreiniging

Door afspoeling van asbestvezels is onder asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot in de afwateringszone onder het dak in de toplaag van een  onverharde bodem vaak sprake van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Omdat dergelijke verontreiniging niet altijd zichtbaar is, is het wenselijk dat die bodemverontreiniging tegelijkertijd met het verwijderen van het dak wordt gesaneerd. Op grond van de Wet bodembescherming hoeft dat pas als er op een later moment grondverzet plaatsvindt of als er op de locatie gebouwd gaat worden. Het is dan verplicht om eerst de verontreiniging te saneren. Op dat latere moment wordt de bodemverontreiniging echter vaak niet meer onderkend, zodat de verontreiniging blijft zitten en vaak zelfs verder wordt verspreid. Het verwijderen van de toplaag is een betrekkelijk eenvoudige handeling.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Kamerbrief over voortgang aanpak asbestdaken en moties over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken. Ook meldt zij de stand van zaken van een aantal moties over asbest.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 aug 2018

Laatst gewijzigd

22 aug 2018