22 jan 2019 Nieuws

Kamervragen over het bericht Kopers in de kou

Minister Ollongren beantwoorde Kamervragen over het bericht Kopers in de kou - Lang wachten op energieaansluiting in nieuwbouwwoning. Ze kan zich heel goed voorstellen dat het heel vervelend is dat iemand zijn nieuwbouwwoning nog niet kan betrekken, omdat er nog geen energieaansluiting is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De wettelijke termijn van 18 weken voor het aansluiten van klanten voor elektriciteit wordt in de praktijk regelmatig wordt overschreden (artikel 23, derde lid, Elektriciteitswet 1998). Deze wettelijke termijn geldt overigens niet voor een aansluiting op aardgas en andere nutsvoorzieningen.

Oorzaken

Voor het niet halen van de termijn voor het aansluiten van elektriciteit zijn meerdere oorzaken. Een deel van de klanten doet een aanvraag voor een aansluiting die verder dan 18 weken vooruit ligt of er wordt met de klant een andere termijn overeengekomen. Daarnaast kan het zijn dat de netbeheerder niet in staat is om de termijn van 18 weken te halen. Dat kan veel oorzaken hebben, bijvoorbeeld dat er sprake is van een complexe aansluiting of ingewikkelde vergunningprocedures, of het achterliggende net is ontoereikend om de nieuwe capaciteit te transporteren.

ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de toezichthouder en geeft aan dat de nood hoog is en er op alle (creatieve) manieren gekeken moet worden hoe deze situaties praktisch zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.

Geen compensatie

Hoe en door wie worden benadeelde kopers van nieuwbouwwoningen, die letterlijk in het donker en de kou zitten, gecompenseerd?
Antwoord
Het gaat hier om een contract tussen koper en aannemer/bouwer. Een eventuele compensatie hangt af van wat in het contract over de oplevertermijn is overeengekomen tussen koper en aannemer. In de praktijk is de oplevertermijn vaak dermate ruim gesteld dat er niet snel sprake zal zijn van compensatie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’

Minister Ollongren heeft Kamervragen over het bericht ‘Nieuwbouw gebrekkig opgeleverd’ beantwoord. Het baart haar zorgen dat uit de keuringen een toename blijkt van gebreken bij oplevering van nieuwbouwwoningen.

Aardgasloze nieuwbouw

Aan de hand van een nulmeting is meer inzicht verkregen in de huidige stand van zaken wat betreft aardgasloze nieuwbouw.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jan 2019

Laatst gewijzigd

22 jan 2019