28 mrt 2019 Nieuws

Niet nakomen afspraken echtscheidingsconvenant (verkoop woning)

Partijen zijn in 2008 gescheiden. De voormalige echtelijke woning is tot op heden niet verkocht. De makelaar die eind 2012 door partijen werd ingeschakeld, heeft bij brief van 24 februari 2016 te kennen gegeven dat hij de opdracht teruggaf omdat de bewoonster (ex-partner) niet meewerkte aan de verkoop.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naar het oordeel van het hof heeft de vertrokken ex-partner door middel van het uitbrengen van deze dagvaarding aan bewoonster ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat hij schadevergoeding vordert in plaats van nakoming van de overeenkomst (om tot verkoop van de woning over te gaan en de te realiseren overwaarde bij helfte te verdelen).

Gebruikersvergoeding

De zesde grief ziet op de door de rechtbank toegewezen gebruikersvergoeding. De ex-vrouw/bewoonster grieft niet tegen het oordeel van de rechtbank dat verschuldigdheid van een gebruikersvergoeding mogelijk is, zodat het hof dit eveneens als uitgangspunt neemt, maar tegen het oordeel dat deze niet vanaf de datum van dagvaarding in eerste aanleg, maar met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2013 is toegewezen. Volgens ex-vrouw/bewoonster is dat in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Het hof is van oordeel dat het enkele feit dat ex-vrouw/bewoonster bekend was met het fenomeen gebruikersvergoeding -omdat de ex-man bij vonnis van de rechtbank van 31 oktober 2012 is veroordeeld een dergelijke vergoeding aan haar te betalen- onvoldoende is om deze vergoeding met terugwerkende kracht toe te kennen. De ex-vrouw/bewoonster woonde reeds vanaf 1 november 2013 alleen in de voormalige echtelijke woning en pas bij het uitbrengen van de dagvaarding op 4 april 2017 heeft de ex-man aan ex-vrouw/bewoonster kenbaar gemaakt dat hij aanspraak maakt op een gebruikersvergoeding. Pas vanaf die datum hoefde ex-vrouw/bewoonster rekening te houden met de mogelijke verschuldigdheid van een gebruikersvergoeding. Om die reden acht het hof toekenning van een vergoeding met terugwerkende kracht niet redelijk.
Deze grief slaagt.

Wettelijke rente

Een veroordeling tot betaling van wettelijke rente over de schadevergoeding ad € 100.000,- is door de rechtbank niet in het dictum opgenomen. Nu hiertegen geen grief is gericht zal ook het hof een dergelijke veroordeling achterwege laten.

Beslissing
...
veroordeelt de ex-vrouw om aan de ex-man te betalen een bedrag van € 100.000,- ten titel van schadevergoeding;
...

Bron: Rechtspraak.nl

 


Fintool redactie: De vertrekkende partij doet er in de praktijk goed aan zo spoedig mogelijk een gebruikersvergoeding te bedingen.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 mrt 2019

Laatst gewijzigd

28 mrt 2019