9 mei 2019 Nieuws

Bij heruitgifte van erfpacht nieuwe hypotheekakte?

De Bank heeft als voorwaarde voor heruitgifte van erfpacht gesteld dat daarvoor een nieuwe hypotheekakte zou moeten worden opgemaakt. Consument heeft in dat verband gesteld dat de rechtspositie van de hypotheeknemer niet wijzigt wanneer het erfpacht opnieuw wordt uitgegeven.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Contractsvrijheid

De vraag die daarom gesteld moet worden, is of het vereisen van een nieuwe hypotheekakte bij een heruitgifte van erfpacht een dusdanig onaanvaardbare eis van de Bank is. Consument wordt tot kosten gedwongen die hij niet wenst te maken en stelt dat de Bank bovendien geen belang heeft bij een nieuwe hypotheekakte. Consument heeft gesteld dat de rechten van de Bank niet wijzigen bij de heruitgifte van de erfpacht. De Bank heeft dat betwist. Daartoe heeft zij geciteerd uit de literatuur, waaruit kan worden geconcludeerd dat onzeker is of een hypotheek gevestigd op een appartementsrecht voort bestaat na heruitgifte van de erfpacht. Consument heeft deze lezing niet betwist, hij heeft alleen aangegeven dat dit probleem academisch van aard is en dat het probleem zich praktisch niet voordoet.

De Commissie is van oordeel dat, zelfs als het door de Bank opgeworpen probleem zuiver theoretisch en academisch is, het beleid om een nieuwe hypotheekakte verplicht te stellen niet onaanvaardbaar kan worden genoemd. Dat ander beleid ook, en wellicht zelfs beter, verdedigbaar is, maakt het gehanteerde beleid nog niet onaanvaardbaar.

Geen informatieplicht

Consument acht het onzorgvuldig dat de Bank hem in 2012 niet heeft geïnformeerd dat zij bij de heruitgifte van de erfpacht een nieuwe hypotheekakte zou vereisen. Dat tot heruitgifte zou moeten worden overgegaan omdat het erfpacht afliep, was reeds duidelijk toen Consument zijn overeenkomst van hypothecaire geldlening bij de Bank afsloot. Hij had op dat moment moeten worden geïnformeerd dat de Bank bij de daadwerkelijke heruitgifte een nieuwe hypotheekakte zou verlangen.

De Commissie is van oordeel dat het beleid van de Bank volgt uit de door haar gehanteerde voorwaarden, die hierboven in overweging 2.2 werden geciteerd, en dat er geen nadere informatieplicht kan worden aangenomen ten aanzien van beleid als het onderhavige waarvan de uitoefening op een ver verwijderd moment in de toekomst ligt.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rapport 'Ervaringen met erfpacht'

De rapportage “Ervaringen met erfpacht” (zie download) is uitgevoerd door onderzoeksbureau ‘Companen’, naar aanleiding van eerdere Kamervragen. Het betreft een inventarisatie van de ervaringen bij gemeenten die bestaande erfpachters inmiddels de mogelijkheid bieden om de volledige eigendom te verwerven, alsmede bij gemeenten die bij gronduitgifte de keuze bieden tussen erfpacht en eigendom van grond. In het onderzoek zijn behalve de gemeentelijke ervaringen ook de ervaringen van de (voormalige) erfpachters in betreffende gemeenten in kaart gebracht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 mei 2019

Laatst gewijzigd

9 mei 2019