5 sep 2019 Nieuws

Kamervragen over 'Bodemwende'

Minister Hoekstra gaf antwoorden op Kamervragen over bodemwende. Bodemwende is een nieuw financieringsinstrument op basis van erfpacht, ontwikkeld op initiatief van enkele gemeenten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het kader van het Klimaatakkoord heeft het rijk met betrokken partijen afgesproken dat wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden financiering via dergelijke erfpachtmodellen acceptabel en verantwoord is voor woningeigenaren, hypotheekverstrekkers en de aanbieders van die erfpachtfinanciering zelf. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert uw Kamer in het najaar over de conclusies.

Te betalen erfpachtcanon aftrekbaar?

Aanbieders van producten die verband houden met de financiering van de eigen woning kunnen deze producten in het kader van vooroverleg ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of het standpunt van de productaanbieder over de gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting van het product juist is. Deze feitelijke beoordeling is voorbehouden aan de Belastingdienst en in het kader van de geheimhoudingsplicht kan ik niet ingaan of vooruitlopen op de uitkomst van de beoordeling van het standpunt over een product van een individuele productaanbieder zoals Bodemwende.

Het uitgangspunt dat financiering van de verduurzaming via erfpachtmodellen acceptabel en verantwoord moet zijn, houdt mede in dat de fiscale behandeling van de financieringsvorm duidelijk moet zijn. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de beoordeling van de fiscale consequenties van dergelijke financieringsvormen.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Bodemwende

Bodemwende wordt momenteel door vier Nederlandse gemeenten (Arnhem, Haarlemmermeer, Leeuwarden en Nijmegen) uitgewerkt, in samenwerking met financiële specialisten en in consultatie met Thomas en BNG Bank. Bodemwende combineert een aantal financieringsvormen, zoals spaargeld, hypotheek en een Bodemwende-fonds. Dit geeft woningeigenaren de mogelijkheid om de waarde van grond te transformeren in geld dat kan worden geïnvesteerd in duurzaamheid.

Dit is kort samengevat hoe het werkt:

  1. Verkoop blote eigendom via gemeente aan fonds
  2. Met opbrengst investeren in de woning
  3. Sterke reductie in energiegebruik/energieneutraal
  4. Sterke reductie in kosten en groei netto besteedbaar inkomen
  5. Bebouwde omgeving verduurzaamt

Bron: Thomas Rau [http://thomasrau.eu/nl/initiatieven/]

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar als u bent ingelogd. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 sep 2019

Laatst gewijzigd

5 sep 2019