16 jan 2020 Nieuws

Kamervragen over bevorderen circulair bouwen

Minister Knops heeft uitgebreid gereageerd op Kamervragen over de maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Circulair bouwen

Circulair bouwen is een middel om te komen tot een zo laag mogelijke milieubelasting van materiaalgebruik in bouwwerken. Dat betreft alle bouw: zowel burger- en utiliteitsbouw als grond-, weg- en waterbouw.

Bepalingsmethode Milieuprestatie van Gebouwen en GWW-werken

In deze methode worden de milieueffecten over de levensduur van het materiaal of product berekend op basis van een levenscyclusanalyse. Dit betekent dat milieueffecten worden berekend voor alle fasen in het leven van een bouwmateriaal of -product: de winning van grondstoffen, de fabricage van de bouwmaterialen en -producten, het bouwen zelf, onderhoud tijdens het gebruik van het bouwwerk en de uiteindelijke sloop. Ook de milieueffecten van transport in deze keten worden meegerekend.
Deze bepalingsmethode is aangewezen in de bouwregelgeving voor de berekening van de wettelijke milieuprestatie-eis voor gebouwen.

Hernieuwbare materialen

Voorbeelden van circulaire maatregelen zijn de inzet van hernieuwbare materialen, zoals hout, vlas, riet, enzovoorts. Er moet dan wel sprake zijn van duurzame teelt. Daarnaast zijn recycling en hergebruik vormen van circulaire maatregelen. Voorbeelden zijn recycling van asfalt, beton, staal en (soms) plastics.

Aandeel

Het aandeel van nieuwe woningen en nieuwe kantoren op de totale voorraad is beperkt: minder dan 1%. Voor de milieuprestatie van gebouwen is dit echter toch relevant. Nieuwbouw en verbouw zijn de enige momenten waarop de milieuprestatie van een gebouw kan worden beïnvloed. Zo lang een gebouw in gebruik is, blijft de milieuprestatie gelijk en is die ook niet te beïnvloeden. Daarom is het ondanks het kleine aandeel van nieuwbouw op de totale voorraad essentieel dat op de momenten van nieuwbouw en verbouw een eis wordt gesteld.

-----
Brief 17 december 2019 (VvE's)

Geen opvolging advies gewone meerderheid bij geldlening met afwijkingsmogelijkheid

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars, in werking getreden op 1 januari 2018, laat op dit moment voor VvE’s de mogelijkheid open om via het eigen reglement strengere eisen te stellen voor het aangaan van een geldlening, zoals een verhoogde meerderheidseis.
Het aangaan van een geldlening door de VvE brengt grote financiële consequenties voor de individuele eigenaren met zich mee. Door de geldlening is de individuele eigenaar voor het eigen breukdeel aansprakelijk voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de geldlening.
Wanneer de VvE een geldlening aangaat, vindt geen individuele inkomenstoets plaats. Geldverstrekkers eisen daarom een verhoogde meerderheid voor het aangaan van een geldlening.
'Ik (Knops) zie deze eis niet als een knelpunt in de besluitvorming. De individuele eigenaar moet zelf over de financiële haalbaarheid kunnen beslissen van de maandelijkse betaling voor de lening die de eigenaar bovenop de reguliere VvE bijdrage moet betalen.'


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 jan 2020

Laatst gewijzigd

16 jan 2020