28 jul 2020 Nieuws

Ontbreken bouwvergunning voor een verbouwing

Koper heeft in november 2017 een woning gekocht. Na transport is koper gestart met een verbouwing. Volgens koper was sprake van ernstige gebreken aan de woning. In de dagvaarding hebben [koper/ huiseigenaar] gesteld dat de doorbraak van de muur tussen de woonkamer en de keuken door [verkoper] is gerealiseerd zonder de vereiste bouwvergunning, en dat dit op zichzelf al een gebrek is dat het normaal gebruik van de woning in de weg staat.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ontbreken bouwvergunning

Daarin volgt de kantonrechter [kopers] niet. Nog daargelaten dat [verkoper] heeft betwist dat een bouwvergunning vereist was, rechtvaardigt het enkele ontbreken van een dergelijke vergunning nog niet de conclusie dat de woning niet normaal gebruikt kan worden. Dat een verbouwing zonder of in afwijking van een vergunning is gerealiseerd, hoeft immers niet te betekenen dat een woning daardoor niet meer op een voldoende veilige manier kan worden bewoond of dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast.

Onjuiste constructie, geen aantasting woongenot

Ook de stelling van [kopers] dat de doorbraak heeft geleid tot een constructie die onjuist is, brengt niet mee dat normaal gebruik van de woning niet meer mogelijk is. In de door [kopers] overgelegde Constructierapportage van EWP Ingenieurs van 16 april 2019 staat als conclusie dat de constructie niet voldoet en dat wordt geadviseerd om op korte termijn herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren. In een rapportage van EversPartners van 12 februari 2018 wordt opgemerkt dat de constructie rekenkundig onjuist is en dat EversPartners deze nooit zo zou uitvoeren. Echter, uit die rapportages blijkt niet dat de constructie zodanig is dat niet meer veilig en met een redelijke mate van duurzaamheid in de woning kan worden gewoond, of dat daardoor het woongenot wezenlijk wordt aangetast.

Geen problemen

Dat de woning geschikt is voor normaal gebruik, ondanks de volgens [kopers] onjuiste constructie bij de doorbraak van de muur, wordt bevestigd door het feit dat de doorbraak is gerealiseerd in 1992 en dat onbetwist is dat [verkoper] nadien zonder problemen in de woning heeft gewoond, althans dat die constructie niet tot enige belemmering van het woongenot heeft geleid. Ook daaruit blijkt dat geen sprake is van een gebrek dat aan normaal gebruik van de woning in de weg staat. Als de doorbraak zou zijn gerealiseerd in 2004, zoals [kopers] stellen, geldt ook dat in de woning jarenlang zonder problemen normaal kon worden gewoond.

Beslissing

De kantonrechter wijst de vordering van koper (huidige eigenaar) af.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jul 2020

Laatst gewijzigd

28 jul 2020