15 okt 2020 Nieuws

Reactie op vragen wegingsfactoren

Minister I.K. van Engelshoven en minister A. Slob hebben gereageerd op vragen over wegingsfactoren van studieleningen die meetellen voor het verkrijgen van hypotheken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag 15:
Wat is de stand van zaken rond de motie over studenten en hypotheken?

Naar aanleiding van de motie is het Nibud gevraagd om advies te geven over de vraag of wegingsfactoren waarmee studieleningen meetellen voor het verkrijgen van een hypotheek omlaag zouden kunnen vanwege de lage rentestanden.
Het Nibud heeft vervolgens geadviseerd om de wegingsfactoren te verlagen en deze in de toekomst mee te laten bewegen met de rente op studieleningen.

Het kabinet heeft daarop gemeld voornemens te zijn deze wegingsfactoren en de methodiek mee te nemen in de aankomende wijziging van de Regeling hypothecair krediet, waardoor deze vanaf 1 januari 2021 kunnen worden toegepast.

Het Nibud-onderzoek en de reactie hierop zijn gemeld in de Kamerbrief van 3 juli jongstleden en daarmee is de motie dus uitgevoerd.

Inmiddels is de internetconsultatie voor de aangepaste regeling afgerond en worden de reacties verwerkt. Binnenkort wordt uw Kamer hierover nader geïnformeerd.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen

In een rapport van het Nibud wordt ingegaan op het meewegen van studieleningen bij hypotheekaanvragen.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021 (internetconsultatie)

De internetconsultatie van de concept-wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021 in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2021 en enkele andere aanpassingen is gestart.

Wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken

In een eerdere motie werd gepleit de wegingsfactor van 0,45% te verlagen. Deze motie is 12 november j.l. aangenomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 okt 2020

Laatst gewijzigd

15 okt 2020