8 dec 2020 Nieuws

Afschaffen collectiviteitskorting zorgverzekering (internetconsultatie)

Met het wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen met ingang van het jaar 2023 afgeschaft. Met deze afschaffing wordt een einde gemaakt aan kruissubsidiƫring tussen verzekerden. Daarnaast wordt het aanbod van zorgverzekeringen overzichtelijker.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verzekerden, zorgverzekeraars, werkgevers, gemeenten, andere collectiviteiten zoals bonden en verenigingen, alsmede intermediairs en/of assurantietussenpersonen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na de afschaffing van de collectiviteitskorting zal de premieopslag, waaruit de collectiviteitskorting momenteel wordt gefinancierd, verdwijnen. Verzekerden zonder collectiviteit en degenen met een relatief lage collectiviteitskorting (zoals sociale minima en ouderen) zullen niet meer meebetalen aan de collectiviteitskortingen voor anderen. De verschillen tussen premies worden kleiner en gemiddeld genomen betalen verzekerden evenveel premie als met collectiviteitskorting.

Het blijft voor zorgverzekeraars en collectiviteiten mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld preventie, verzuimreductie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

 

Klik hier voor de internetconsultatie.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.