Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.

Aangepaste ronde STAP-budget 18 september van start

Het STAP-budget gaat voor de rest van 2023 in aangepaste vorm verder. Vanaf 18 september gaat het loket weer open. Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer, de ervaringen met eerdere rondes en de bezuiniging op het STAP-budget worden de resterende middelen gerichter ingezet. Daarom kan deze subsidie alleen nog voor (onderdelen van) OCW-erkende opleidingen worden aangevraagd. Hierdoor zijn er weliswaar minder opleidingen beschikbaar dan in de rondes hiervoor, maar sluiten deze beter aan op de arbeidsmarkt. Het budget voor de komende aanvraagperiode is € 10 miljoen. Iedereen die geïnteresseerd is kan weer tot €1.000 subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Een volgende ronde zal op 15 november starten.

Vijf jaar AVG: veel kleine financiële dienstverleners hebben website niet op orde

Vijf jaar na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bij bijna 30% van de websites het privacy statement niet conform de wet. Dat blijkt uit een steekproef van Stichting AVG. Vooral kleinere organisaties, waaronder kleine financiële dienstverleners, scoren slecht.

Beantwoording Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3

Staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief met de antwoorden op de Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3.

Veelgestelde vragen over Conservatrix

Op 8 december 2020 is verzekeraar Conservatrix door de rechter failliet verklaard. Dat gebeurde op verzoek van toezichthouder DNB. Het faillissement is onbevredigend voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de polishouders. Wij kunnen als toezichthouder niet alle vragen hierover beantwoorden omdat wij vanwege de wet gehouden zijn aan geheimhouding; het is goed dat er een externe onafhankelijke evaluatie volgt in opdracht van de minister van Financiën en de Raad van Commissarissen van DNB, aldus de DNB Hieronder de meest gestelde vragen waar wel een antwoord op kan worden gegeven.

Onderzoek: Laat samenwoners ook partneralimentatie betalen

Over het antwoord op de vraag of alimentatieplicht ook zou moeten bestaan voor informeel samenlevenden, heerst in theorie en praktijk verdeeldheid. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen valt volgens de onderzoekers te overwegen een lex specialis in te voeren voor een bepaalde categorie samenlevenden. Voor hen gaat dan een alimentatieregeling gelden, tenzij zij daarvan bij overeenkomst afwijken.

Geen maatregelen tegen import tweedehands elektrische auto’s

Staatssecretaris Snel van Financiën ziet geen mogelijkheden om bij import van een emissievrije auto het bijtellingspercentage afhankelijk te stellen van het moment dat deze in Nederland op kenteken worden gezet. Dat antwoordt Snel op Kamervragen van de leden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD) over de import van tweedehands elektrische auto’s voor een lagere bijtelling.

Overstap naar elektrische auto kan onverwachte kosten opleveren

De keuze voor een elektrische auto lijkt financieel aantrekkelijk. Maar pas op als je je zakenauto nu niet bijtelt en je gaat een elektrische auto rijden. Bijtelling betaal je op jaarbasis. De Belastingdienst kan je alsnog de bijtelling laten betalen voor de eerdere zakenauto die je niet privé gebruikte.

Kifid: Vordering doorlopende provisie na premievrijstelling ongegrond.

Pensioenverzekering. Bindend advies. Klacht ongegrond. Consument heeft via zijn tussenpersoon een pensioenverzekering gesloten. Van toepassing zijn de algemene verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden betreffende de meeverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Daarin is bepaald dat bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde na een wachttijd vrijstelling van premiebetaling wordt verleend.

Kabinet helpt de privacy van mensen beter te beschermen

De wereld digitaliseert in zo’n rap tempo dat mensen snel hun privacy uit het oog kunnen verliezen. Uiteraard biedt technologie veel kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Zo delen mensen – bedoeld of onbedoeld – allerlei gegevens in ruil voor gemak. Grote techbedrijven profiteren daarvan zonder duidelijk op de gevolgen voor de privacy te wijzen. Het kabinet wil daarom meer doen tegen ongebreideld gegevens slurpen door bedrijven en daarnaast de mogelijkheden voor mensen vergroten om de eigen privacy te beschermen. Dat schrijft minister Dekker (voor Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Besluit bedrijfsfusie

Dit besluit bevat het beleid voor de regeling van de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting. De belangrijkste nieuwe elementen zijn de volgende:
 
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.