Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 apr 2022 Nieuws

Meeste wijken in Nederland prettig om te wonen

Het gaat steeds beter met de leefbaarheid in Nederlandse steden en dorpen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over wijken en buurten waar de leefbaarheid langjarig onder druk staat en de problematiek hardnekkig is. Dat blijkt uit het analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland 2020’ dat is gepubliceerd.
16 mrt 2022 Nieuws

Vernieuwde Leefbaarometer 3.0

Het model van de Leefbaarometer en de website Leefbaarometer.nl zijn beide geheel herzien. Op de website is te zien hoe de situatie van de leefbaarheid in een wijk of buurt is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
3 mrt 2016 Nieuws

CBS: Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Bewoners van stedelijke gemeenten gaven de leefbaarheid in hun buurt in 2015 gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer en bewoners van niet-stedelijke gemeenten deelden een 7,7 uit. Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van CBS.
24 dec 2015 Nieuws

Score (on)voldoende op de Leefbaarometer

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van de gebieden met onvoldoende leefbaarheid. Het overzicht is samengesteld op basis van de Leefbaarometer 2014. Het gaat gemiddeld genomen goed met Leefbaarheid in Nederland. Een ruime meerderheid (ongeveer 80%) van de Nederlandse bevolking woont in gebieden waar de leefbaarheid op peil is, en “ruim voldoende” of beter scoort op de schaal van de Leefbaarometer. Daarentegen woont 5% van de bevolking in gebieden die volgens de Leefbaarometer onvoldoende scoren. Deze gebieden bevinden zich in 445 van de bijna 10.000 bewoonde buurten in Nederland.
24 dec 2015 Nieuws

Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.
4 mrt 2014 Nieuws

Woonwetten aangepast

Met de wijziging van drie woonwetten wil minister Blok (Wonen) leefbaarheidsproblemen en onrechtvaardige effecten van woningschaarste aanpakken. Een Kamermeerderheid steunt zijn plannen. De Kamer stemt op 4 maart over het wetsvoorstel tot wijziging van de Rotterdamwet en op 11 maart over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Woningwet en de Huisvestingswet.
26 jun 2013 Nieuws

Nieuwe Leefbaarometer

De nieuwste meting van de Leefbaarometer (meting 2012) is verschenen. De nieuwe leefbaarheidskaarten zijn gepubliceerd: de bestaande set kaarten is daarmee uitgebreid met kaarten die de leefbaarheid anno 2012 weergeven. Daarnaast zijn er kaarten toegevoegd die de ontwikkelingen tot 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.