Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 mrt 2018 Nieuws

Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Het kabinet heeft de ambitie dat mensen met arbeidsbeperkingen zoveel mogelijk aan het werk komen. De vorige kabinetsperiode is in samenspraak met alle betrokken partijen (sociale partners, gemeenten, cliëntenorganisaties) beleid ingezet om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In het Regeerakkoord is daartoe aangekondigd dat het instrument loonkostensubsidie in de Participatiewet wordt vervangen door loondispensatie, zoals we dit nu al kennen in de Wajong. Voor werkgevers betekent dit meer eenduidigheid en eenvoud, waardoor zij eerder bereid zullen zijn mensen met een beperking in dienst te nemen.
26 nov 2014 Nieuws

Overeenkomsten en verschillen tussen loondispensatie en loonkostensubsidie

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over een onderzoek naar de mogelijkheid van toepassing binnen de Participatiewet van loondispensatie op individueel verzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen loondispensatie en loonkostensubsidie.
23 jan 2014 Nieuws

Participatiewet garandeert arbeidsplaatsen voor mensen met arbeidsbeperking door Sociaal Akkoord

Het Sociaal Akkoord zorgt ervoor dat 125.000 mensen met een arbeidsbeperking de komende jaren bij een reguliere werkgever worden geplaatst. Er komen 100.000 extra gegarandeerde banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. Voor deze mensen wordt (in de regio) op individueel niveau maatwerk geleverd en gekeken waar iemand het beste kan werken. Deze mensen gaan werken tegen minimaal het wettelijk minimumloon.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.