Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 feb 2018 Nieuws

Kamervragen over vakbekwaamheidsbouwwerk

Opgelet: PE CK wellicht voor u niet meer noodzakelijk!
Minister W.B. Hoekstra heeft uitgebreid gereageerd op de vragen van de vaste commissie voor Financiën in het kader van het schriftelijk overleg over de toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake het vakbekwaamheidsbouwwerk.
20 okt 2017 Nieuws

Statistieken Wft-examens

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode juli t/m september 2017.
19 okt 2017 Nieuws

Kamerbrief Toelichting advies CDFD inzake vakbekwaamheidsbouwwerk

Minister Dijsselbloem van Financiën informeerde de Tweede Kamer over het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk.
24 mei 2017 Nieuws

Kamerbrief toelichting analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft een reactie gegeven op een verzoek van de vaste commissie voor Financiën om een toelichting over de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk.
5 mei 2017 Nieuws

Wft vakbekwaamheidsbouwwerk beter aansluiten op praktijk

Het Verbond van Verzekeraars staat achter het Wft vakbekwaamheidsbouwwerk, maar vindt dat bij enkele modules een betere aansluiting met de praktijk moet worden gerealiseerd. Ook vindt het Verbond dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer moet uitgaan van vertrouwen. Nu is het PE-examen dubbelop en heeft de sector te maken met een dubbele belasting.
3 mei 2016 Nieuws

Ontheffingsverzoeken vakbekwaamheid

Eind 2015 heeft de AFM het ontheffingsbeleid voor de diplomaplicht gepubliceerd. Inmiddels heeft de AFM twee verzoeken voor deze ontheffing in behandeling. Hierdoor hebben zij gemerkt dat er behoefte is aan aanvullende informatie.
26 mei 2015 Nieuws

Reactie AFM op open brief over nieuwe vakbekwaamheidsstelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op een open brief waarin de heer Van Koesveld zijn zorgen uit over de PEplus-examens in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel. De PEplus-examens zouden onvoldoende aansluiten bij de adviespraktijk.
17 apr 2015 Nieuws

Dijsselbloem versoepelt overgangsregeling PEplus-examens

Dijsselbloem verwacht dat komende maanden gemiddeld 15.000 (her)examens worden afgelegd
Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op het schriftelijk overleg inzake Wft-examinering. Naast een toezegging tot uitstel, gaat hij uitgebreid in op de vele vragen uit de Tweede Kamer. Hieronder een verkort overzicht van de uitgebreide Kamerbrief (29 pagina's).
27 jan 2015 Nieuws

CDFD zendt advies "Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014" naar ministerie van Financiën

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies Volmacht in het vakbekwaamheidsbouwwerk na 2014 verzonden aan de minister van Financiën. De reacties op de consultatieronde zijn door het College gewogen en indien van toepassing verwerkt.
5 jan 2015 Kennis

Uitbreiding AFM vergunning

Als ik mijn vergunning wil uitbreiden, moet ik dan voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen?
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.