Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 aug 2018 Nieuws

Samenvattend rapport Zvw 2017/2018

De NZa concludeert dat zorgverzekeraars hun wettelijke taken en maatschappelijke rol goed uitvoeren. Zo leven zij de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie goed na en klopt de informatie die zij aan verzekerden verstrekken.
11 mei 2018 Nieuws

Ex-gedetineerden en schadeverzekeringen

Minister S. Dekker reageert op Kamervragen over het bericht dat ex-gedetineerden moeilijk verzekeringen kunnen afsluiten.
26 sep 2017 Nieuws

Recht op opname uit verhoogde inschrijving?

Consument stelt dat de Bank ten onrechte zijn verzoeken tot verhoging van de hypothecaire geldlening heeft geweigerd en vordert een bedrag van € 81.893,00. De Commissie oordeelt als volgt.
4 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen acceptatiebeleid banken bij herfinanciering

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem geeft antwoorden op Kamervragen over banken die niet meewerken aan het oversluiten van een hypotheek waardoor klanten niet van de lage rente kunnen profiteren.
2 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'

Minister Asscher geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid'.
25 nov 2015 Nieuws

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet

In het rapport wordt de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars wat betreft naleving van de acceptatieplicht, de zorgplicht, het verbod op premiedifferentiatie en de transparantie in 2014 getoetst.
21 mei 2015 Nieuws

Kamervragen over het weigeren van verzekeringen aan mensen met een strafblad

Minister G.A. van der Steur geeft antwoord op Kamervragen over het weigeren van verzekeringen aan mensen met een strafblad. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat er op het gebied van deze kwestie weinig tot geen klachten of meldingen binnenkomen.
6 mei 2014 Nieuws

Onderzoeksrapport 'Naleving acceptatieplicht door zorgverzekeraars'

In 2012 en 2013 hielden zorgverzekeraars zich aan de acceptatieplicht, zo blijkt uit onderzoek (zie download) van de Nederlandse Zorgautoriteit.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.