Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 sep 2018 Nieuws

Internetconsultatie implementatie prospectusverordening

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.
9 mei 2018 Nieuws

Onduidelijke prospectus doorlopend krediet

Consument heeft bij de Bank een doorlopend krediet afgesloten. In de op de kredietovereenkomst van toepassing zijnde voorwaarden is bepaald dat de Bank de bevoegdheid heeft de rente te wijzigen.
7 sep 2017 Nieuws

Vrijstellingsregeling prospectusplicht

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht wijzigt per 1 oktober 2017. De vrijstelling wordt verhoogd naar €5 miljoen. Daarnaast moeten ondernemingen die gebruik maken van de vrijstelling voldoen aan een aantal voorwaarden. De minister van Financiën heeft dit bekend gemaakt.
13 jun 2017 Nieuws

Verhoging vrijstellingsgrens prospectusplicht Wft

Er is een internetconsultatie van de conceptregeling in verband met de verhoging van de vrijstellingsgrens voor de prospectusplicht en de invoering van een meldplicht en informatieverplichtingen gestart.
12 jan 2016 Nieuws

(Toekomstig) verlicht regime prospectus

Als onderdeel van het actieplan van de Europese Commissie om te komen tot een Europese kapitaalmarktunie wordt de Prospectusrichtlijn herzien. Ondernemingen die effecten (aandelen of obligaties) aan het publiek willen aanbieden of willen noteren op een gereglementeerde markt zijn verplicht om een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen aan het publiek. Het prospectus dient alle relevante informatie over de uitgevende instelling en de aangeboden effecten te bevatten, zodat de belegger in staat wordt gesteld met voldoende kennis van zaken zijn beleggingsbeslissing te nemen.
28 jul 2014 Nieuws

Voorinschrijving op effecten valt onder prospectusplicht

In de aanloop van het aanbieden van effecten door middel van een goedgekeurd prospectus geven marktpartijen in sommige gevallen beleggers al de mogelijkheid om zich (voor) in te schrijven op deze effecten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) merkt op dat een dergelijke (voor) inschrijving valt onder het verbod effecten aan te bieden zonder een goedgekeurd prospectus door de AFM of een andere toezichthouder van een lidstaat.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.