Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 okt 2018 Nieuws

Rechtspraak transitievergoedingen

Mag een werkgever een transitievergoeding verlagen als er sprake is van een aanstaande pensionering van de (ex)werknemer? En welke invloed heeft een transitievergoeding op de huur- en zorgtoeslag?
29 mei 2017 Nieuws

Kosten van ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016. Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 gestegen (toen 61 procent), terwijl het totaal aantal ontslagen is afgenomen. De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden zijn met ongeveer 2 procent gestegen sinds de jaren 2011-2012. Dit meldt SEO in haar onderzoeksrapport.
5 dec 2016 Kennis

Geen formule voor kennelijk onredelijk ontslag

Alleen voor abonnees
Er komt geen formule voor kennelijk onredelijk ontslag. De kantonrechters waren al enige tijd bezig met het opstellen van een nieuwe formule voor de kennelijk onredelijk ontslagprocedure. Wel is er een rekenmodel ontworpen. De berekening geeft aan hoeveel dagen een werknemer met de ingevulde kwalificaties na instroom in de WW gemiddeld werkloos is en hoeveel procent kans deze werknemer heeft om uit te stromen naar ander betaald werk.
14 nov 2016 Nieuws

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
5 okt 2016 Nieuws

Aanvullende vragen over vragen uitstroom Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes informeert de Tweede Kamer over de beantwoording aanvullende vragen uitstroom Belastingdienst.
15 sep 2016 Nieuws

Kamervragen over de leegloop bij de belastingdienst

In januari startte een vrijwillige vertrekregeling om de mobiliteit binnen de Belastingdienst te bevorderen. Dit als onderdeel van het grootschalige veranderprogramma om de Belastingdienst te moderniseren. De belangstelling daarvoor was groter dan de verwachte 5000 fte. Daarom werd de regeling in juni aangepast en per 1 september gestopt.
3 mei 2016 Nieuws

Kifid: Contraverzekering en dossiervorming

De broer van ‘verzekeringnemer’ beklaagt zich erover dat Adviseur zijn broer heeft geadviseerd zijn ontslagvergoeding in een direct uitkerende lijfrenteverzekering te storten zonder contra-verzekering af te sluiten. De ‘verzekeringnemer’ is een aantal maanden na de eerste lijfrente-uitkering overleden.
27 apr 2016 Nieuws

Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens

In een tweetal voorbeelden wordt ingegaan hoe in beide voorbeelden de sterftekans moet worden bepaald.
23 nov 2015 Nieuws

Knip ontslagvergoeding faalt

Een ontslagvergoeding, waarbij een knip aangebracht werd tussen een ontslagvergoeding wegens ontslag en immateriële schade is door de Hoge Raad verworpen.
9 sep 2015 Nieuws

Kifid: let op met buitenlands fiscaal advies

Consument is woonachtig in België en werkzaam geweest in Nederland. Omdat consument onzeker was over de fiscale gevolgen van de aankoop van een lijfrente, is haar geadviseerd om de vergoeding ineens te laten uitkeren.
Getoond 1 tot 10 van 29. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.