Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 sep 2018 Nieuws

Kamervragen over de voortgangsrapportage rentederivaten

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de voortgangsrapportage rentederivaten.
18 jul 2018 Nieuws

Kamerbrief derde voortgangsrapportage rentederivaten AFM

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer de derde voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de toepassing door de banken van het Uniform Herstelkader (UHK).
12 mei 2017 Nieuws

Kamervragen uit het schriftelijk overleg rentederivaten in het MKB

Minister Dijsselbloem stuurde de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen gesteld in het schriftelijk overleg over rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf.
19 dec 2016 Nieuws

Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld

Maandag 19 december 2016 heeft de derivatencommissie bekend gemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. De 6 betrokken banken - ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot - hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.
6 jul 2016 Nieuws

Derivatencommissie presenteert herstelkader

De onafhankelijke derivatencommissie heeft het herstelkader aangeboden aan Minister J. Dijsselbloem. Dat herstelkader bepaalt hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren.
30 jun 2016 Nieuws

Extern rapport over toetsing van rentederivatendienstverlening door banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent de uitkomsten van het rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend.
27 nov 2015 Nieuws

Onderzoeksrapport renteafdekking van Pensioenfondsen

In opdracht van mijn ministerie heeft DNB onderzocht in welke mate en op welke wijze pensioenfondsen hun renterisico afdekken, welke motieven zij daarvoor hebben en hoe de afdekking van het renterisico zich in de tijd ontwikkelt. DNB heeft voorts de voor- en nadelen van renteafdekking in beeld gebracht, alsmede de mogelijkheden die pensioenfondsen thans hebben om hun renteafdekking te wijzigen. Tot slot is onderzocht wat de invloed is van de wijziging van het ftk op de mate waarin en de manier waarop pensioenfondsen hun renterisico afdekken.
1 apr 2015 Nieuws

Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de vorderingen die banken maken met de herbeoordeling van rentederivaten bij het MKB toegezonden.
25 feb 2015 Nieuws

Kamervragen rentederivaten MKB

In een uitgebreide brief geef minister Dijsselbloem antwoord op vragen over het reglement van het klachtenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), dat zo is opgesteld (volgens vraagsteller) dat veel gedupeerde ondernemers er nooit gebruik van zullen kunnen maken.
2 sep 2014 Nieuws

Kifid neemt klachten over rentederivaten in behandeling

Minister Dijsselbloem meldt dat Kifid, banken en MKB-organisaties zijn overeengekomen dat er tijdelijk een specifiek loket bij Kifid wordt ingericht waar klanten met klachten over rentederivaten terecht kunnen nadat bank en klant eerst samen naar een klacht hebben kunnen kijken en de interne klachtenprocedure van de bank doorlopen is.
Getoond 1 tot 10 van 16. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.