Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 mrt 2018 Nieuws

Kamervragen over de hervorming van een goed pensioenstelsel

Minister Koolmees heeft uitgebreid antwoorden gegeven op Kamervragen over "de hervorming van een goed pensioenstelsel".
15 aug 2017 Nieuws

Omvang vastgoed-beleggingsmarkt

De vastgoedsector speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie en is nauw verbonden met de financiële sector. Informatie over de commerciële vastgoedmarkt is echter slechts beperkt en versnipperd aanwezig. Dit onderzoek brengt de omvang van de professioneel beheerde beleggingen in Nederlands commercieel vastgoed in kaart, voornamelijk vanuit het perspectief van de Nederlandse financiële sector.
27 okt 2016 Nieuws

Onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen 2016

Het actuarieel adviesbureau LCP heeft de 2016-editie van het rapport “Werk in uitvoering bij pensioenfondsen” gepubliceerd, de vijfde editie van het jaarlijkse onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft hiertoe de jaarverslagen van de pensioenfondsen aangeleverd. Het onderzoek betreft 232 pensioenfondsen en daarmee 99% van de pensioenfondsenmarkt.
16 sep 2016 Nieuws

DNB publiceert reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten per pensioenfonds

Sinds vorig jaar publiceert De Nederlandsche Bank cijfers van individuele pensioenfondsen, zoals de beleidsdekkingsgraad, de premie en de indexatie. Vanaf 15 september 2016 voegt DNB hier de reële dekkingsgraad en de uitvoeringskosten per pensioenfonds aan toe.
29 apr 2016 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2016 gedaald naar 102%

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 104% naar 102%. Een jaar eerder, eind maart 2015, bedroeg de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van de sector nog 109%, meldt DNB.
24 feb 2016 Nieuws

CBS: Nationaal vermogen gestegen door grotere pensioenpot

Het vermogen van Nederland is sinds het begin van de crisis gegroeid. Dat komt vooral doordat het vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim 615 miljard euro groeide tot 1,7 biljoen euro in het derde kwartaal van 2015. Dat meldt CBS op basis van een voor het eerst gepubliceerd overzicht.
28 jan 2016 Nieuws

Dekkingsgraden veel pensioenfondsen verder onder druk

In het laatste kwartaal van 2015 zijn de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen verder gedaald. Veel fondsen hebben het afgelopen jaar deze dekkingsgraad, waarop zij hun beleidsmaatregelen moeten baseren, kwartaal na kwartaal verder zien teruglopen. Eerder is een stresstest gedaan om de weerbaarheid van pensioenfondsen te testen (zie publicatie).
9 mrt 2015 Nieuws

DNB-rapport "Evenwichtige belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremies voor 2015"

Rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) met de resultaten van het onderzoek naar de evenwichtige belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremies voor 2015.
19 feb 2015 Nieuws

Volume Hypothekenfondsen toegenomen

In het vierde kwartaal van 2014 namen de verstrekte woninghypotheken op de balans van hypothekenfondsen met EUR 0,8 miljard toe tot EUR 6,7 miljard. In geheel 2014 was sprake van een stijging met EUR 3 miljard (+81%). Daarmee is het aandeel van de hypothekenfondsen in de totale uitstaande woninghypotheken in Nederland met 1% nog bescheiden, maar is dit een jaar tijd bijna verdubbeld. Dit meldt DNB.
5 dec 2014 Nieuws

Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn

Bij de laatste onderhandelingen in Brussel over de herziening van een Europese richtlijn voor pensioenen zijn belangrijke concessies gedaan op de Nederlandse eisen. “Het voorstel dat er nu ligt, sluit goed aan bij het Nederlandse pensioenstelsel.” Dat meldt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
Getoond 1 tot 10 van 19. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.