Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 mei 2019 Nieuws

NHG kwartaalcijfers Q1-2019

De NHG cijfers van het eerste kwartaal van 2019 zijn gepubliceerd. In het kwartaalbericht is te lezen dat het aantal huishoudens dat in dit eerste kwartaal van dit jaar een hypotheek met NHG heeft afgesloten voor de financiering van de aankoop van een woning, ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 is afgenomen met ruim 12%.
16 mei 2019 Nieuws

Nationale Hypotheekgarantie (NHG) (Achtervang WEW)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het Rijk vormt de achtervang van het WEW. Dit betekent dat het Rijk een achtergestelde renteloze lening aan het WEW zal verschaffen zodra het WEW onvoldoende vermogen heeft om aanspraken op de garantstelling te kunnen betalen.
15 mei 2019 Nieuws

Kostengrens NHG

De kostengrens voor 2019 bedraagt €290.000. NHG heeft 3 veelgestelde vragen beantwoord.
3 sep 2018 Nieuws

NHG streeft naar stabiele premie

Nationale Hypotheek Garantie bekijkt momenteel samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoe hoog de NHG premie in 2019 zal zijn. Op dit moment is de premie 1 procent van het hypotheekbedrag.
9 jun 2017 Nieuws

WEW: Goedgekeurde koop- en leenconstructies

Om een eigen koopwoning beter bereikbaar te maken voor starters, bestaan in Nederland verschillende koop- en/of leenconstructies. Bij sommige constructies kunnen starters een woning met korting kopen. Bij andere betalen zij de eerste jaren geen rente en aflossing. Elke constructie kent eigen voorwaarden, qua kortingspercentage, terugkoopregeling en/of erfpachtcanon.
3 mei 2017 Nieuws

WEW pleit voor meer maatwerk

Het WEW heeft een brief gestuurd aan informateur E. Schippers met aandachtspunten en aanbevelingen ten aanzien van de woningmarkt.
26 apr 2017 Nieuws

Kwartaalcijfers WEW Q1-2017

In het 1e kwartaal sloten 28.300 huishoudens een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De positieve kwartaalresultaten bieden het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een goede basis om verder te werken aan maatwerkoplossingen voor doelgroepen in de woningmarkt. Zodat ook deze groepen op verantwoorde wijze de uitgaven voor een koopwoning kunnen financieren.
19 jul 2016 Nieuws

Instroom NHG-hypotheken

Het WEW meldt dat in het 2e kwartaal van dit jaar 28.300 huishoudens de aankoop of verbouwing van hun woning hebben gefinancierd met de NHG. Dit is 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Wat mee speelt is dat het WEW in het 2e kwartaal aankondigde de kostengrens per 1 juli te handhaven op € 245.000,-. Hierdoor bleef de piek uit, die in juni 2015 ontstond in aanloop naar de kostengrensverlaging.
30 jun 2016 Nieuws

WEW publicatie Liquiditeitsprognose

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft haar Liquiditeitsprognose voor de komende jaren (2016 tot en met 2021 gepubliceerd.
Op basis van de huidige inzichten en bij ongewijzigd beleid zal het fondsvermogen van de stichting in de jaren van deze liquiditeitsprognose een sterke groei doormaken. Dit is met name een gevolg van gunstige conjuncturele omstandigheden waardoor de door de stichting uit te betalen bedragen in verband met verliesdeclaraties naar verwachting in de komende jaren aanzienlijk zullen dalen.
14 okt 2015 Nieuws

Kwartaalcijfers Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

In het derde kwartaal van 2015 hebben in totaal 37.800 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met NHG. Dat is een toename ten opzichte van het vorige kwartaal. Daar staat tegenover dat 1.031 huishoudens in deze periode een beroep hebben gedaan op NHG in verband met de verkoop van hun woning met verlies. Dat is een daling ten opzichte van het vorige kwartaal.
Getoond 1 tot 10 van 15. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.