Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
4 apr 2019 Nieuws

Flexibele AOW-leeftijd

In een Netspar onderzoeksrapport wordt nagegaan in hoeverre mensen nu flexibel met pensioen kunnen gaan en wat de overwegingen zijn voor toekomstig beleid rondom flexibilisering van de pensioenleeftijd.
28 mrt 2019 Nieuws

Kamerbrief ESB artikel flexibele AOW

Minister Koolmees gaf zijn reactie op een artikel in het vakblad ESB waarin gesteld wordt dat mensen in 2035 drie jaar eerder met AOW kunnen door een flexibele AOW-leeftijd.
17 sep 2018 Nieuws

Flexibiliteit en pensioenuitkeringen

In een paper van Netspar wordt nader ingegaan of een bepaalde, geringe mate van flexibiliteit bij de pensioenuitkering maatschappelijke welvaartswinst kan opleveren.
17 jul 2017 Nieuws

Onderzoeksrapport flexibilisering AOW

Welke meerwaarde biedt een flexibele AOW-leeftijd voor mensen die voor of na AOW-leeftijd met pensioen willen en dat nu nog niet kunnen? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat is verricht door SEO Economisch Onderzoek.
22 feb 2016 Nieuws

Flexibilisering ingangsdatum AOW

Er is een voorstel van wet ingediend tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW).
17 feb 2015 Nieuws

Geen draagvlak voor flexibele AOW

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma, geeft een uitgebreide reactie op de motie-Klein waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden tot het invoeren van een flexibele AOW qua financiële kosten en maatschappelijke opbrengsten te onderzoeken.
21 mei 2014 Nieuws

AFM: Een toekomstperspectief voor beschikbare-premiepensioenregelingen

In het Netspar-artikel “Een toekomstperspectief voor premieovereenkomsten” beschrijven pensioenspecialisten hoe deze pensioenregelingen er in de toekomst uit kunnen zien. Bert-Jan Bosboom, senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een van de auteurs. De AFM vindt het belangrijk dat verzekeraars toekomstbestendige pensioenregelingen ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van zowel werkgevers als werknemers en die passen in een duurzaam pensioenstelsel.
7 aug 2012 Nieuws

Kamer wil onderzoek naar flex-AOW

De Tweede Kamer wil laten onderzoeken of mensen via een zogeheten flex-AOW meer keuzevrijheid kunnen krijgen omtrent hun pensioendatum. De Kamer heeft minister Kamp van Sociale Zaken verzocht de mogelijkheden na te gaan.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.