Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 feb 2018 Nieuws

Roadmap vervanging DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.
12 jan 2016 Nieuws

Verzekeringsplicht (partner) dga in 2016

De Belastingdienst heeft een stappenplan beschikbaar gesteld voor de beoordeling van de mogelijke verzekeringsplicht van een DGA.
14 jul 2015 Nieuws

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

De Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder is vervangen. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (hierna: Wet Flex-BV) met ingang van 1 oktober 2012 was het gewenst de oude regeling aan te passen.
28 nov 2012 Nieuws

Rechtspraak: geen WW uitkering - PGB periode telde niet mee voor referte eis

De rechter heeft een uitspraak gedaan waarbij X werkzaamheden had verricht in het kader van een persoonsgebonden budget dat was toegekend aan een dochter van 2 jaar. Geen dienstbetrekking omdat gezagsverhouding met 2-jarig kind ontbrak.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.