Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 sep 2018 Nieuws

WOZ-waardering van zonnepanelen

Bij de waardebepaling in de kader van de Wet WOZ wordt uitgegaan van de marktwaarde van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) op de waardepeildatum. Daarbij wordt gekeken naar alle onroerende gedeelten van de woning.
26 sep 2018 Nieuws

Kamervragen over stijging huizenprijzen

Minister Hoekstra heeft gereageerd op Kamervragen over de stijging van huizenprijzen.
26 sep 2018 Nieuws

Gevolgen van het afschaffen van de ozb

De beperking van de onroerendezaakbelasting (ozb) leidt niet tot een aanpassing van andere gemeentelijke heffingen. Woningbezitters betalen sinds 2006 minder ozb en huurders betalen sindsdien geen ozb meer. Dit leidde tot een substantiële daling van de gemeentelijke belastinginkomsten, maar niet tot grote aanpassingen van de belangrijkste andere gemeentelijke heffingen. Dit komt doordat gemeenten voor het verlies aan belastinginkomsten gecompenseerd werden door de Rijksoverheid.

Dit blijkt uit onderzoek ‘Gevolgen van het afschaffen van de ozb voor gebruikers van woningen op de andere gemeentelijke heffingen’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat is verschenen.
16 jan 2018 Nieuws

Zeer beperkte stijging woonlasten

De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten is dit jaar zeer beperkt. Huurders betalen 0,3 procent meer, eigenaar-bewoners 0,6 procent. Dat is veel minder dan de inflatie. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2018, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.
1 dec 2017 Nieuws

Hoogte ozb verschilt sterk per gemeente

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2018 met gemiddeld 1,7 %, blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis. De hoogte van de ozb verschilt sterk per gemeente.
24 mrt 2017 Nieuws

OZB binnen macronorm gebleven

Voor het eerst in jaren blijft de gemiddelde stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) binnen de macronorm van 1,97%. De gemiddelde stijging in 2017 is 1,69% en blijft daarmee 0,28% (€ 11 miljoen) onder de norm. Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 0,6 procent meer voor de belastingen aan gemeente, provincie en waterschap.
Dat blijkt uit de gepubliceerde Atlas van de lokale lasten 2017 van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden).
3 jan 2017 Nieuws

Gemeentelijke lasten grote gemeenten dalen

De gemeentelijke woonlasten dalen dit jaar in de grote gemeenten. Huurders betalen 1,0 procent minder. Voor woningeigenaren dalen de lasten 0,2 procent. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.
30 nov 2016 Nieuws

OZB volgend jaar gemiddeld 1,3% omhoog

De onroerendezaakbelasting (ozb) die gemeenten opleggen aan huiseigenaren stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,3%. Daarmee blijft de gemiddelde belastinggroei onder het afgesproken maximum van 1,97%. Na vijf jaar van bovenmatige stijgingen lijken gemeenten de afspraak over de ozb-verhoging nu wel na te komen. Toch stijgt deze belasting op de eigen woning in 32 gemeenten met meer dan 2%. Dit blijkt uit het jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 109 van de 390 gemeenten.
11 aug 2016 Nieuws

WOZ-waarde stijgt na jarenlange daling

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen. In 2010 lag de waarde in Nederland nog op € 242.000 per woning, daarna begon deze te dalen. Op 1 januari 2016 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde € 209.000, waarmee deze 1,5 procent hoger lag dan een jaar eerder. Dat meldt CBS. Amsterdam spande de kroon met een woningwaardegroei van 9 procent in het afgelopen jaar. De gemiddelde WOZ-waarde steeg daar van € 232.000 naar € 253.000 duizend euro per woning. Elburg was de grootste daler met 9,2 procent. In deze gemeente ging de WOZ-waarde in een jaar tijd van € 250.000 naar € 227.000 per woning.
29 sep 2015 Nieuws

Overzicht tarieven per gemeente

De digitale COELO-Atlas bevat van alle gemeenten de tarieven van ozb, reinigingsheffing en rioolheffing zoals die gelden in 2012.
Getoond 1 tot 10 van 27. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.