Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 okt 2018 Nieuws

Schriftelijke vragen Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën bij het ontwerp voor het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.
8 okt 2018 Nieuws

MvA inzake Wet bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Hoekstra stuurde de Eerste Kamer een memorie van antwoord over regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019).
21 jun 2018 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2018

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2018 vast.
5 sep 2017 Nieuws

Wetsvoorstel Transparant toezicht financiële markten

De toezichthouders de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) krijgen meer mogelijkheden om overtredingen door financiële instellingen openbaar te maken. Dat is de kern van het wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten dat minister Dijsselbloem \naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
27 mrt 2017 Nieuws

AFM maakt wetgevingswensen 2017 kenbaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar wetgevingsbrief 2017 met de minister van Financiën gedeeld. Deze brief bevat wensen voor wetgeving om de financiële markten eerlijker en transparanter te maken en de effectiviteit van het toezicht van de AFM te bevorderen.
12 jan 2017 Nieuws

Verslag internetconsultatie wetsvoorstel transparanter toezicht op de financiële markten openbaar

Het ministerie van Financiën heeft het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor een transparanter toezicht op de financiële markten. Een groot aantal organisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Op basis van de reacties is een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetsvoorstel.
10 jun 2016 Nieuws

Herziening van de Wft

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer geïnformeerd hoe hij wil onderzoeken of, en zo ja, hoe, regelgeving voor financiële markten toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.
5 mrt 2015 Nieuws

AFM biedt inzicht in toezichtactiviteiten in 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft woensdag 4 maart de nadere invulling van haar plannen voor 2015 gepubliceerd. Per toezichtthema geeft de toezichthouder aan welke concrete activiteiten ze zal uitvoeren, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is.
19 aug 2014 Nieuws

Wet bekostiging financieel toezicht

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat uitgebreid in op vragen over het voorstel "wet tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht".
26 mei 2014 Nieuws

Afschaffing overheidsbijdrage financieel toezicht

Het kabinet gaat de bekostiging van het financieel toezicht per 1 januari 2015 wijzigen. Vanuit het principe ‘de sector profiteert zelf van goed toezicht’ wordt de jaarlijkse overheidsbijdrage aan het financieel toezicht afgeschaft. Bovendien zullen boetes en dwangsommen niet langer volledig terugvloeien naar de sector, maar vanaf 2,5 miljoen euro toekomen aan de Staat. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met deze wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht.
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.