Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 dec 2018 Nieuws

Memorie van antwoord BP2019

Staatssecretaris M. Snel heeft uitgebreid antwoord gegeven in de MvA BP2019. Hij erkent dat de eigenwoningregeling een complexe regeling is. Deze complexiteit is het gevolg van diverse maatregelen die sinds 2001 zijn genomen binnen de eigenwoningregeling.
14 nov 2018 Nieuws

Memorie van Antwoord bij Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2)

Minister Hoekstra stuurde de Eerste Kamer de Memorie van antwoord bij de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2).
6 sep 2016 Nieuws

Wetsvoorstel (incl. Memorie van Toelichting) Verzamelwet SZW 2017

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer.
18 mei 2016 Nieuws

Memorie van antwoord wetsvoorstel verbetering hybride markt WGA

Minister Asscher heeft de Eerste Kamer de Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA toegezonden.
4 mei 2016 Nieuws

Vragen wetsvoorstel verbeterde premieregeling en toelichting

Staatssecretaris J. Klijnsma en Kamerlid W.J.H. Lodders hebben uitgebreid antwoorden gegeven op het wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Het voorstel strekt tot een verbetering van het als te beperkend ervaren wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen). Door de voorgestelde wijzigingen kan pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum.
30 nov 2015 Nieuws

MvA wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Eerste Kamer de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds toegezonden.
29 apr 2015 Nieuws

Memorie van antwoord bij wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd

Staatssecretaris J. Klijnsma gaat in een uitgebreide memorie in op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zij voorziet geen verdringing op de arbeidsmarkt.
22 apr 2015 Nieuws

Aanpassingen UPO 2016

In de Memorie van Antwoord gaat Staatssecretaris J. Klijnsma nader in op mogelijke aanpassingen van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In het wetsvoorstel wordt de huidige startbrief vervangen door "Pensioen 1-2-3".
8 dec 2014 Nieuws

Memorie van antwoord Belastingplan 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Hieronder een paar highlights uit de MvA.
7 nov 2014 Nieuws

Memorie van Antwoord op Wijzigingswet financiële markten 2015

In de Memorie van Antwoord wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van een uitbreiding van de doelgroep voor de eed of belofte. Tevens wordt ingegaan op het uitstellen van de voorgenomen concentratie van specifieke onderdelen van het bank- en effectenrecht bij de rechtbank Amsterdam.
Getoond 1 tot 10 van 13. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.