Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
25 sep 2018 Nieuws

Mag bewindvoerder inboedelverzekering opzeggen?

Een particulier is onder bewindvoering gesteld. Vanwege financiële nood bij de onder bewind gestelde heeft de bewindvoerder de inboedelverzekering opgezegd. Echter, nadien wordt er ingebroken en lijdt de particulier als gevolg van de eerdere opzegging schade.
11 jul 2018 Nieuws

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd).
10 jul 2018 Nieuws

Niet accepteren eerder schikkingsvoorstel pakt slecht uit

Vanwege betalingsachterstanden is de woning van gedaagde (en diens ex-partner) verkocht. Met de opbrengst daarvan kon de lening niet in zijn geheel worden afgelost. Er ontstond dus een restschuld, die nu € 78.016,33 bedraagt.
15 feb 2017 Nieuws

Weer meer mensen onder bewind

Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek). Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.
7 okt 2016 Nieuws

Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

Dit besluit bevat een aanvulling op het besluit van 14 januari 2016, DGBel 2016/48, betreffende de Leidraad FATCA/CRS.
9 jun 2016 Nieuws

Internetconsultatie: Regeling vrijstelling bewindvoerders en curatoren

Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een nieuwe vrijstelling van de vergunningplicht en het doorlopend toezicht inzake bemiddelen voor bewindvoerders en curatoren die hun taak verrichten in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6 apr 2016 Nieuws

Campagnemaand levenstestament

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) promoot in de maand april actief het levenstestament. Daarbij is tevens een boekje 'Waar zeg ik JA tegen?' beschikbaar gesteld (zie download). In dit boekje wordt kort en bondig de taken en verantwoordelijkheden van de gevolmachtigde bij een levenstestament beschreven.
31 mrt 2014 Nieuws

Nieuw register voor curatele en bewind vanaf 1 april

Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen. Het nieuwe Curatele- en Bewindregister zou per 1 januari gereed zijn, maar dat heeft wat vertraging opgelopen. Schuldeisers kunnen echter al wel navragen of een persoon onder bewind is gesteld.
21 dec 2012 Nieuws

Openen van betaal- en/of spaarrekeningen voor klant meestal vergunningplichtig

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt regelmatig de vraag of een vergunning nodig is als u een betaal- en/of spaarrekening opent op naam van uw klant. Deze vragen komen bijvoorbeeld van inkomensbeheerders, schuldsaneerders, bewindvoerders, curatoren, stamrechtspecialisten en zorginstellingen. De AFM wil aan hen graag duidelijkheid bieden over de regels.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.