Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 aug 2013 Nieuws

Toekomstplannen ABN AMRO en ASR

ABN AMRO kan op termijn terug naar de markt. Het kabinet heeft daarbij de ambitie om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën het principebesluit genomen dat onder voorwaarden een beursgang de beste optie is wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: de financiële sector moet voldoende stabiel zijn, er moet voldoende interesse zijn in de markt en de onderneming moet er klaar voor zijn. Over een jaar zal het kabinet opnieuw beoordelen of aan genoemde voorwaarden wordt voldaan. Voor ASR kiest het kabinet voor een beursgang of onderhandse verkoop.
8 mrt 2013 Nieuws

Uitkomst overleg met Adfiz: ASR erkent pandrecht als zelfstandig recht van bemiddelaar

Adfiz heeft een belangrijk resultaat bereikt in de gesprekken met ASR over haar samenwerkingsvoorwaarden (SWO). Na goed overleg respecteert ASR het wettelijk recht van de bemiddelaar om zijn portefeuille te verpanden.
30 aug 2012 Nieuws

ASR zou klanten dwingen af te zien van claims woekerpolis

ASR dwingt klanten afstand te doen van hun recht te procederen als ze aanspraak willen maken op compensatie voor hun woekerpolis. Dat meldt Nu.nl op basis van de brieven van ASR aan polishouders die de nieuwssite ingezien heeft.
30 aug 2012 Nieuws

De Jager kritisch over ASR

Volgens minister Jan Kees de Jager, moeten mensen met een woekerpolis gewoon kunnen procederen over het product, ook nadat ze akkoord zijn gegaan met een schikking. Dat zei hij vrijdag in reactie op de berichten over ASR.
30 aug 2012 Nieuws

BAV-portefeuille ASR naar Chubb

ASR stopt per 12 april met het aanbieden van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De bestaande BAV-portefeuille gaat per 1 juli over naar Chubb Insurance.
28 aug 2012 Nieuws

Optima trok advies schadeclaims tegen ASR in

Nu.nl opent vandaag met een niet geheel eenduidig verhaal over Optima die op het laatste moment een brief zou hebben ingetrokken waarin het haar klanten aanraadde schadeclaims in te dienen tegen ASR om een hogere schadevergoeding te verkrijgen voor de beleggingspolissen.
28 aug 2012 Nieuws

Afkoop ABC-polis kost geld

Adviseur Nico van Koesveld in Barneveld heeft een conflict met ASR over het afkopen van een ABC Spaarplan. ASR wil 5.000 euro minder uitkeren dan de feitelijke afkoopwaarde.
28 aug 2012 Nieuws

Lagere winst voor ASR

Verzekeraar ASR zag het afgelopen halfjaar de nettowinst met 35 procent dalen tot 105 miljoen euro. De winst viel lager uit door de slechte markt voor levensverzekeringen, hogere schade-uitkeringen, een slechter beleggingsresultaat en eenmalige afboekingen.
1 nov 2011 Nieuws

ASR pakt schadelast huiselektronica aan

ASR wil voorkomen dat door de enorme schadelast bij dure huiselektronica, de premie van de inboedelverzekering stijgt. Doordat deze toestellen kwetsbaarder en duurder worden, krijgt de verzekeraar te maken met steeds meer en hogere claims.
17 okt 2011 Nieuws

ASR neemt Paerel over

ASR neemt alle aandelen in levensverzekeraar Paerel over, zo zijn beide verzekeraars overeengekomen. De activiteiten van Paerel worden geïntegreerd in het levenbedrijf van ASR.
Getoond 1 tot 10 van 29. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.