Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 nov 2019 Nieuws

Kamerbrief over aanpassing Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Minister Van Veldhoven en minister Hoekstra informeerde de Tweede Kamer over een wijziging in de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), waarmee het NHG-product moet gaan voldoen aan de gestelde voorwaarden voor garanties in de bancaire regels.
11 mrt 2019 Nieuws

Versoepeling kapitaaleisen NHG hypotheken verzekeraars op komst

De kapitaaleisen voor het verlenen van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) door verzekeraars worden minder streng, aldus het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening (Review 2018) van de Solvency II-regelgeving. Daarnaast gaan de kapitaaleisen voor aandelenbeleggingen omlaag.
20 jan 2016 Nieuws

Kamervragen ‘Geen voordeel verzekeraar meer bij NHG-lening’

Minister J.R.V.A. Dijsselbloem geeft antwoord op Kamervragen of verzekeraars die beleggen in NHG-hypotheken inderdaad te maken met hogere buffereisen doordat de eisen voor NHG-hypotheken gelijk worden gesteld aan die van niet-NHG hypotheken?
1 dec 2014 Nieuws

Nederlandse verzekeraars bestand tegen stressscenario’s

Het Verbond van Verzekeraars heeft met belangstelling kennis genomen van de uitslag van de EIOPA Insurance stresstest 2014. Het is goed dat EIOPA, als Europese toezichthouder op verzekeraars, de theoretische gevoeligheid van de Europese verzekeraars voor sterke stressfactoren meet, zoals extreem lage rente. Zeker nu op 1 januari 2016 de verzekeraars naar het Solvency II regime migreren.
20 nov 2013 Nieuws

Solvency II en het theoretisch solvabiliteitscriterium

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten dat de onderhandelingen met betrekking tot de aanpassing van de Solvency II richtlijn op 13 november jl. succesvol zijn afgerond. Het is vanwege de financiële uitdagingen waar Nederlandse levensverzekeraars voor staan onverantwoord om te wachten op de invoering van Solvency II per 1 januari 2016 of later. In de komende twee jaar voor het van kracht worden van Solvency II is de belangrijkste wijziging in het verzekeringstoezicht de invoering van het theoretisch solvabiliteitcriterium (TSC) gericht op de 40 middelgrote en grote verzekeraars. Het TSC wordt nader uitgewerkt in een ministeriële wijziging.
15 nov 2013 Nieuws

Verbond verwelkomt EU-akkoord Omnibus II

Het Verbond is verheugd over het akkoord dat woensdagavond is gesloten tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie over de Omnibus II-richtlijn, die regelt hoe verzekeraars om moeten gaan met langetermijninvesteringen. Het Verbond noemt het akkoord een ‘belangrijke mijlpaal’ op weg naar de invoering van Solvency II, de nieuwe Europese solvabiliteitswetgeving die op 1 januari 2016 van kracht moet worden voor alle verzekeraars in Europa.
27 dec 2012 Nieuws

Nieuwe domper voor banken

Herfinanciering van Nederlandse hypotheken wordt aan (nog) strengere regels verbonden, schrijft het FD. Dat blijkt uit voorstellen van het Basels Comité voor Bankentoezicht. De maatregelen komen op een moment dat de Nederlandse financiële sector juist lobbyt om een eerdere aanscherping van de regels ongedaan te maken.
28 aug 2012 Nieuws

Europa nog even coulant met Nederlands pensioen

Eventuele nieuwe Europese regels voor pensioenen zullen niet leiden tot extra buffereisen voor Nederlandse pensioenfondsen. Volgens Het Financieele Dagblad heeft verantwoordelijk Europees commissaris Michel Barnier die harde toezegging vrijdag gedaan op Insurance Europe, een internationaal verzekeringscongres in Amsterdam.
28 aug 2012 Nieuws

DNB anticipeert op Solvency II voor verzekeraars

DNB anticipeert op Solvency II voor verzekeraars en past, na overleg met het Verbond, de rentecurve voor verzekeraars aan.
27 aug 2012 Nieuws

Verzekeraars massaal uit aandelen

Door Solvency 2-regels worden aandelen te duur voor verzekeraars. Ze doen ze daarom massaal van de hand.
Getoond 1 tot 10 van 18. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.