Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Verkeer

1 tot 10 van 455.
19 okt 2021 Nieuws

Tweede tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het verlengingsbesluit is gepubliceerd met bijbehorende data.
14 okt 2021 Nieuws

Polis met clausuleblad? Dan aangetekend versturen..

Verzekeraar weigert vergoeding van schade na diefstal van auto op de grond dat de auto niet was voorzien van een voertuigvolgsysteem, zoals omschreven in de polis. Consument stelt hiertegenover dat het polisblad met beveiligingseisen hem nooit heeft bereikt.
26 aug 2021 Nieuws

Dure auto wasbeurt

De consument heeft tijdens het wassen van zijn auto drie schades aan zijn auto ontdekt en claimt deze schades bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft de schades aangemerkt als drie afzonderlijke schades, omdat door de schade-expert is vastgesteld dat de schades niet tijdens één evenement zijn ontstaan.
17 aug 2021 Nieuws

Geen volledige vergoeding 'gratis verhaalservice'

[eiser] [bedrijf dat o.a. helpt bij verhaalschade] vordert de 'verhaalkosten' bij een verzekeraar. De verzekeraar voldoet slechts €60 vanwege gegeven dat het een eenvoudige schadeclaim betreft, waarbij meteen aansprakelijkheid is erkend.
28 jun 2021 Nieuws

Kentekenhouder en verzekeringnemer niet dezelfde persoon

Mag een verzekeraar een diefstalschade afwijzen nu het kentekenbewijs op naam van de zoon staat en de vader de verzekeringnemers is? Causaal verband tussen afwijkende tenaamstelling en diefstal auto?
31 mei 2021 Nieuws

Helmplicht voor alle snorfietsers

Alle snorfietsers moeten vanaf 1 juli 2022 verplicht een helm dragen. De verwachting is dat hiermee het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers omlaag gaat. De ministerraad heeft er mee ingestemd dat minister Van Nieuwenhuizen dit voorstel aan de Tweede Kamer zendt.
14 mei 2021 Nieuws

14-dagen brief onjuist opgesteld

Nadat de consument de premie voor het lidmaatschap Wegenwacht niet (tijdig) heeft betaald, heeft deze een aanmaning gekregen en zijn aanvullende incassokosten in rekening gebracht. Consument betaalt wel de premie, maar niet de incassokosten.
14 mei 2021 Nieuws

Kenteken schorsen is nog niet verzekering schorsen

De kantonrechter begrijpt het standpunt van [gedaagde] zo, dat hij van mening is dat hij vanaf het moment dat het kenteken is geschorst (volgens [gedaagde]: 11 juni 2020) geen verzekeringspremie meer is verschuldigd.
12 mei 2021 Nieuws

Wijziging van twee besluiten ter uitvoering van de WAM

Artikel 2, achtste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: WAM) regelt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald voor welke buitenlandse motorrijtuigen het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars de verplichting op zich moet nemen de schade te vergoeden die door deze motorrijtuigen wordt veroorzaakt. Artikel 3, derde lid, WAM bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld tot welke landen de dekking van de verplichte verzekering zich moet uitstrekken.
5 mei 2021 Nieuws

Schadevrije jaren overdraagbaar bij echtscheiding? Afdwingbaar?

In hoger beroep heeft de rechter een uitspraak gedaan over de vordering van de ex-vrouw. Zij wil de schadevrije jaren van de ex-man overnemen, daar zij als regelmatige bestuurder de auto gebruikte.
Getoond 1 tot 10 van 455. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.