Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Volksverzekeringen

1 tot 10 van 162.
6 sep 2023 Nieuws

Een miljoen extra AOW-gerechtigden in 2040

Straks twee werkenden voor één AOW-gerechtigde
Het aantal mensen dat de AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangt neemt de komende jaren met ruim één miljoen mensen toe. In 2040 telt Nederland naar schatting rond de 4,6 miljoen AOW-gerechtigden, oftewel bijna een kwart van de bevolking. Op dat moment zullen er naar verwachting twee werkenden voor één AOW-gerechtigde zijn. Dit blijkt uit de meest recente prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de Nederlandse sociale verzekeringen uitvoert.
4 mei 2022 Nieuws

Internetconsultatie: wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet financiering sociale verzekeringen

Burgers kunnen op hun AOW-uitkering gekort worden indien zij niet (volledig) voldoen aan de premieplicht van de AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt naar aanleiding van door de Belastingdienst (BD) aangeleverde gegevens of de persoon ‘schuldig nalatig’ verklaard dient te worden. Bij de toekenning van de AOW-uitkering, op de AOW-leeftijd, wordt een korting toegepast voor zo lang de AOW-uitkering duurt. Met het conceptwetsvoorstel wordt deze korting afgeschaft.
10 sep 2015 Nieuws

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid Nederland - België

Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) heeft een vergelijkend overzicht gemaakt van de sociale zekerheid (voorzieningen) in Nederland en België. In een handzaam document wordt een opsomming gegeven voor werknemers of voor zelfstandigen.
31 aug 2016 Nieuws

Nieuwe editie brochure Belgische sociale zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid publiceert een nieuwe editie van de brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid". Wat is de sociale zekerheid? In welke domeinen speelt ze een rol? Hoe wordt ze gefinancierd? Is er een verschil tussen sociale uitkeringen en sociale bijstand? Wat zijn de verschillende uitkeringen en bijslagen? En de bedragen ervan? Voor adviseurs die met grensarbeiders te maken hebben, of relaties in België een handig document.
26 mrt 2014 Nieuws

Aanpassing uitkering aan woonland strijdig met EU-recht

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 21 maart 2014 dat de verlaging op grond van de Wet woonlandbeginsel van de Nederlandse nabestaandenuitkering voor Turkse weduwen die in Turkije wonen in strijd is met de tussen Turkije en de EU geldende regels.
30 jan 2014 Nieuws

Wetwijziging Algemene nabestaandenwet aan Tweede Kamer aangeboden

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin bij de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders met minderjarige kinderen rekening wordt gehouden met het inkomensonafhankelijke deel van de alleenstaande ouderkorting. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 voor nieuwe uitkeringen en vanaf 1 oktober 2013 voor lopende uitkeringen.
13 dec 2013 Nieuws

ANW bedragen 2014 zijn bekend

Zie onderstaand cijfermatig overzicht.
13 dec 2013 Nieuws

Recht op zorgverlof ook voor vrienden en bekenden

Iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan recht op zorgverlof. Nu kunnen mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder. Het kabinet neemt deze maatregel omdat mensen steeds meer zorgtaken hebben. Meer mensen zijn alleenstaand en er is niet altijd een gezinslid dat de zorg op zich kan nemen. De uitbreiding van het zorgverlof kondigden minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan in een brief - zie link - aan de Tweede Kamer.
26 nov 2013 Nieuws

Beantwoording kamervragen verlaging vermogensgrens bijstand

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Siderius (SP) over “de forse verlaging van de vermogensgrenzen in de Wet Werk en Bijstand”.
2 okt 2013 Nieuws

UWV komt met actieplan werkloosheid ouderen

UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt, dat vandaag in Amsterdam is gepresenteerd, zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties, die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de komende twee jaar € 67 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ouderenwerkloosheid.
Getoond 1 tot 10 van 162. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.