Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

1 tot 10 van 1454.
5 okt 2022 Nieuws

Besluit tot wijziging Uitkeringsreglement WW 2015

Lid 2 van artikel 3 van het Uitkeringsreglement WW 2015 betreft de verplichting van de werknemer om iedere maand het formulier inkomstenopgave in te sturen.
5 okt 2022 Nieuws

Aanpassing loonkostensubsidies Participatiewet

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 wordt verhoogd met 10%. Dit heeft ook gevolgen voor de loonkostensubsidies die gemeenten verstrekken op grond van artikel 10d van de Participatiewet.
16 sep 2022 Nieuws

Werkloosheid augustus 2022

Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.
9 sep 2022 Nieuws

Werkwijzer Poortwachter vernieuwd

UWV heeft in de Werkwijzer Poortwachter diverse teksten aangepast. Bijvoorbeeld over de re-integratie van werknemers met WSW-indicatie of beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook is er een nieuwe versie van het addendum Poortwachter COVID-19.
7 sep 2022 Nieuws

Effectiviteit activerende dienstverlening aan mensen in de WIA

UWV ondersteunt mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vallen om stappen te zetten op weg naar werk.
5 sep 2022 Nieuws

Cijfers en trends, juli 2022

De publicatie 'Cijfers en trends UWV' bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
2 sep 2022 Nieuws

Werkgeverspremies WGA en Ziektewet in 2023 wijzigen beperkt

De premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) en de Ziektewet (ZW) waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, wijzigen beperkt in 2023. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,03 procentpunt omhoog naar 0,87%. Bij de Ziektewet is sprake van een lichte daling, hier gaat de gemiddelde premie met 0,02 procentpunt omlaag, naar 0,66%.
26 aug 2022 Nieuws

WIA-uitkeringen 2021

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever. Dit meldt UWV. In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht.
19 aug 2022 Nieuws

Werkloosheid Juli 2022

Het aantal werklozen is in juli 2022 verder toegenomen tot 353 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 12 duizend per maand.
17 aug 2022 Nieuws

Eigenrisicodrager ZW 2023

Denkt u erover om te stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Vanaf 1 januari 2024 krijgt u geen premiekorting meer als u zich weer voor de Ziektewet verzekert bij UWV.
Getoond 1 tot 10 van 1454. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.