Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten

Werknemersverzekeringen

1 tot 10 van 1283.
24 sep 2020 Nieuws

Stappenplan RI&E

Wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En hoe gebruik je een RI&E om risico’s op te lossen?
22 sep 2020 Kennis

Stagiairs: echte of fictieve dienstbetrekking?

Als uw klant een stagiair aanneemt, kan sprake zijn van een echte of fictieve dienstbetrekking. Of er is helemaal geen dienstbetrekking. En wat zijn de gevolgen als een stagiair na de stageperiode in vaste dienst komt? In deze handreiking leest u hier meer over.
18 sep 2020 Nieuws

Wet eerlijker inkomen (internetconsultatie)

De Wet eerlijker inkomen regelt een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML). Einddoel is dat het minimumloon 60% van het gemiddelde loon bedraagt.
17 sep 2020 Nieuws

Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus

In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij.
14 sep 2020 Nieuws

Wijziging besluit Wfsv

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde daarvan is in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit Wfsv opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.
8 sep 2020 Nieuws

Wijzigingen Uitvoeringsregels ontslag

Vanaf 1 september 2020 geldt een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook zijn er uitvoeringsregels voor de ontslagprocedure gemaakt.
7 sep 2020 Nieuws

Stijging WW verwacht in 2021

In juli keerde UWV 301.000 WW-uitkeringen uit. Naar verwachting stijgt het aantal WW-uitkeringen in 2021 naar hetzelfde niveau als tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014.
4 sep 2020 Nieuws

Cijfers en trends, juli 2020

De publicatie ‘Cijfers en trends UWV’ bevat de meest recente maandelijkse cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo.
15 sep 2020 Nieuws

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021

De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2021 berekent.
31 aug 2020 Nieuws

Helpen financiële prikkels WGA-ers?

Het aantal arbeidsongeschikten in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) groeit. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent een financiële prikkel voor uitkeringsgerechtigden na afloop van de eerste fase van hun uitkering om naar vermogen te werken. Verhoogt deze financiële prikkel zoals beoogd de arbeidsparticipatie? In een Netspar paper wordt hier nader op ingegaan.
Getoond 1 tot 10 van 1283. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.