Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Wft-Deskundigheid

1 tot 10 van 296.
23 nov 2022 Nieuws

Wijzigingsregeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 2023 (internetconsultatie)

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voor het examenjaar 2022 zijn de eisen voor het examenjaar 2023 neergelegd waaraan de Wft-examens moeten voldoen.
31 okt 2022 Nieuws

Wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget

Met deze wijzigingsregeling wordt de Subsidieregeling STAP-budget op een aantal punten gewijzigd. Met deze wijzigingen wordt beoogd de regeling aan te laten sluiten op de uitvoeringspraktijk.
28 okt 2022 Nieuws

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Het wetsvoorstel regelt onder andere de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs en de uitbreiding van de aanvullende beurs naar studenten met ouders die een middeninkomen verdienen (tot € 70.000).
19 okt 2022 Nieuws

CDFD statistieken Wft-examens Q3-2022

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de slagingspercentages en de aantallen afgenomen Wft-examens aan over de periode april 2022 tot en met september 2022.
12 okt 2022 Nieuws

Toetstermen en ontwikkelingen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft het advies voor de toetstermen en ontwikkelingen voor het PE-jaar 2023 (1 april 2023 tot 1 april 2024) verzonden aan de minister van Financiën.
10 okt 2022 Nieuws

Leeroverzicht: informatie omscholen en bijscholen

Wilt u beter worden in uw beroep of baan? Of uw vaardigheden en kennis bijhouden of verbeteren? Dan kunt u zich regelmatig bijscholen.
16 sep 2022 Nieuws

Kamervragen over het STAP-budget

Minster C.E.G. van Gennip gaf antwoord op Kamervragen over het STAP-budget (en STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshipping).
12 sep 2022 Nieuws

Aantal financieel adviseurs per 1 april 2022

Op 31 maart 2022 waren er 92.330 adviseurs met een of meer beroepskwalificaties, die adviesbevoegd waren tot en met 31 maart 2022 (eind tweede PE-periode).
9 sep 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit BGfo

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd op een aantal onderdelen rondom duurzaamheidsrisico's. Onder duurzaamheidsrisico wordt verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.
5 sep 2022 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Op Europese verzekeraars wordt prudentieel toezicht gehouden op grond van het Europese toezichtraamwerk van de richtlijn solvabiliteit II (de richtlijn). Verzekeraars met beperkte risico-omvang zijn uitgezonderd van het regime van de richtlijn.
Getoond 1 tot 10 van 296. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.